HockeyAllsvenskan

Bakgrund

Allsvenska Hockeyföreningen (AHF) bildades på 1990-talet av de 24 klubbar som spelade i dåvarande Allsvenskan Norra och Allsvenskan Södra för att företräda klubbarna i HockeyAllsvenskan gentemot övriga intressenter inom hockey-Sverige och skapa bästa möjliga förutsättningar för ligan som helhet. År 2005 togs nästa steg då klubbarna som komplement till den ideella föreningen AHF bildade ett gemensamt aktiebolag, AHF HockeyAllsvenskan AB (HAAB), för att utveckla och marknadsföra ligan kommersiellt gentemot sponsorer och affärspartners, media och publik.

Idag bedrivs huvuddelen av verksamheten inom HAABs regi, där ligans centrala kansli finns.

Båda organisationerna verkar på uppdrag av ishockeyföreningarna i HockeyAllsvenskan som är medlemmar i AHF och samtidigt delägare i HAAB. De medie- och marknadsrättigheter som marknadsförs är upplåtna av respektive ishockeyförening. I vissa fall har ishockeyföreningarna själva valt att också bedriva viss verksamhet i bolagsform, då detta anses mest rationellt och är bästa lösningen gentemot samhället och marknaden. HockeyAllsvenskan ser en logik i att denna organisatoriska renodling av rättigheter och verksamhet återfinns inom AHF resp. HAAB.

HAABs verksamhet

HAAB marknadsför alla tjänster och produkter inom webb/TV som riktar sig till företagsmarknaden (B2B), där det finns en önskan att göra affärer med aktiebolag i st. f. ideella föreningar både av ekonomiska och organisatoriska skäl. Det ger trygghet för leverantörer och kunder när avtal ska tecknas med stora nationella eller internationella företag. HAABs kunder är t ex TV-bolag, tidnings- och webbföretag, restauranger m fl. Bland produkterna finns TV-sändning av matcher i TV-bolagens regi, visning av TV-matcher i offentliga lokaler, reklam och sponsring i sändningarna och på arenorna i samband med matcher m m.

AHFs verksamhet

AHF erbjuder immateriella rättigheter på TV-området samt tjänster i anslutning till dessa som bedrivs i AHFs egen regi gentemot ideell och offentlig sektor, samt till ishockeyföreningarnas medlemmar/supportrar det anses naturligt att vara del i och/eller samarbeta med en ideell förening. Exempel på avnämare för tjänsterna från AHF är Svenska Ishockeyförbundet och andra idrottsförbund, statliga verksamheter samt enskilda.

AHF och HAAB har samma styrelse och HAABs VD är sekreterare i AHFs styrelse. Båda organisationernas senaste årsredovisningar kan laddas ner här.

Ansvarig utgivare Stefan Bengtsson. Copyright HockeyAllsvenskan AB. Webbproduktion av Future Sports Media