Beslut: Sterner stängs av fem matcher

11 januari 2018 15:24

Panterns Robin Sterner stängs av i fem matcher för en huvudtackling i matchen mot Troja-Ljungby.


BESLUT

Efter match mellan IK Pantern och IF Troja/Ljungby, HockeyAllsvenskan, 2018-01-09, åläggs Robin Sterner, IK Pantern, följande straff för checking to the head:

1 Avstängning fr.o.m. den 10 januari 2018 t.o.m. den 23 januari 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 900 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Robin Sterner samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: En Trojaspelare är puckförare i offensiv zon bakom förlängd mållinje. Utanför spelet snett framför Panterns mål delar Panterns nr 18 Robin Sterner ut en tackling mot Trojas nr 25 Mattias Åkesson. Åkesson är således inte puckförare och inte tacklingsbar. På isen utdöms mindre straffet interference. Efter matchen granskar jag situationen och kan konstatera att Sterner riktar sin axel med uppåtgående kraft och träffar Åkesson i huvudet. Tacklingen är vårdslös och innebär enligt min bedömning stor skaderisk. Åkesson kan efter tillsyn i spelarbåset fullfölja matchen.

Robin Sterner: Situationen som anmälan rör uppstod då vi tappade pucken i egen zon. Jag försökte ta mig tillbaka till sarghörnet för att hjälpa mina backar. Under situationen som föregick kollisionen blev jag skymd och uppfattade inte motspelaren förrän det var försent. Motspelaren svängde upp mot banan samtidigt som jag svängde ned i motsatt riktning. Då det inte fanns tid eller utrymme så körde vi ihop. Allt var helt oavsiktligt. Jag hade båda skridskorna på isen och uppfattade inte att jag ens genomförde en tackling. Jag behöll båda händerna på klubban som var i isen och allt skedde på reflex. Det skedde heller inte med kraft eller uppåtgående rörelse. Kontakten med motspelaren tog initialt huvudsakligen i sidan av bröstet och axeln och uppsåtet var aldrig att genomföra en tackling. Jag frågade min motspelare efter matchen hur han mådde efter vår krock och det verkade som han var okej. Med bakgrund av detta vill jag att bestraffning inte ska utdömas och att DN tar i beaktande att jag tidigare inte varit avstängd eller anmäld samt att min motspelare fullföljde matchen.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Robin Sterner gjort sig skyldig checking to the head och att det inte, såsom Robin Sterner gjort gällande, rört sig om en helt oavsiktlig kollision utan att tacklingen var vårdslös. Förseelsen bör därför föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Robin Sterner ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid bedömningen av avstängningens längd har Disciplinnämnden beaktat följande faktorer.

– Tackling på en icke puckförande spelare
– Blindside
– Tacklingen medför stor skaderisk

Situationen: