Beslut: Emil Bejmo stängs av sex matcher

11 januari 2019 14:45

Södertäljes Emil Bejmo stängs av sex matcher för en "checking from behind" i matchen mot Oskarshamn.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Södertälje SK och IK Oskarshamn, HockeyAllsvenskan, 2019-01-09, åläggs Emil Bejmo, Södertälje SK, följande straff för checking from behind:

Avstängning fr.o.m. den 10 januari 2019 t.o.m. den 30 januari 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 16 388 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 6 matcher, inklusive den som följer automatisk vid match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Emil Bejmo samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: En puck går i rundeln upp mot blålinjen i Södertäljes försvarszon. # 9 Kivilahti i IKO är först på pucken jagad av #23 Bejmo i SSK. Precis när #9 spelar pucken kommer klubban i ryggslutet av Bejmo när #9 är i en utsatt position, någon meter från sargen. Han tappar balansen och åker illa in i sargen.

Emil Bejmo: Jag kommer in fel i situationen och ger en olycklig smäll i ryggen. Men det finns inget uppsåt att skada utan det är i slutet av matchen, jag vill få ut pucken och det blir helt fel.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen och Emil Bejmos yttrande. Det är alltså utrett att händelsen gått till så som där beskrivs. Emil Bejmo har alltså gjort sig skyldig till checking from behind. Tacklingen är våldsam och obehärskad och ska leda till avstängning. Avstängningens längd bedöms motsvara sex matcher inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas med hög kraft/fart är våldsam och obehärskad.
– Den tacklade spelaren befinner sig i en mycket utsatt position nära sargen.
– Tacklingen medför mycket hög skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 43.

Situationen: