Beslut: Alexander Wiklund stängs av tre matcher
Publicerad: 2022-08-29
Alexander Wiklund i Björklöven stäng av tre matcher för en crosschecking i försäsongsmatchen mot Hudiksvall.

BESLUT

Efter match mellan Hudiksvall HC och IF Björklöven, SCA Cupen, 2022-08-25, åläggs Alexander Wiklund, IF Björklöven, följande straff för crosschecking:

1 Avstängning fr.o.m. den 26 augusti 2022 t.o.m. 16 september 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 5 527 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara tre (3) matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Alexander Wiklund.

Anmälan: 19:15 i sista perioden delar Björklöven #29 Alexander Wiklund ut en cross-checking på en motståndare. Cross-checkingen utförs med kraft och träffar i ansiktet. Detta bedöms medföra stor skaderisk.

Alexander Wiklund: Min reaktion i situationen är att jag blir överraskad när Hudiksvallsspelaren kommer in som 3e person och ska ge sig på mig. Jag som reflex för att skydda mig själv höjer klubban mot spelarens bröst. Jag anser att det är mer en rörelse som sträcker mot honom än att det är en riktad crosschecking. Framför allt är det inte riktat mot hans ansikte utan riktat mot hans händer/klubba som han har i brösthöjd kommande mot mig. Som man tydligt kan se i videon om man kollar så träffar jag här hans klubba och därför glider min klubba upp i hans ansikte. Jag anser att det är ett olyckligt utfall på en situation som inte är farlig eller menad från min sida. Att handlingen utförs med kraft och medför stor skaderisk som följer håller jag därför inte med om.

Disciplinnämnden: Linjemannen står välplacerad och har god uppsikt över händelsen Anmälan vinner dessutom stöd av filmsekvensen och det är därför utrett att Alexander Wiklund, med kraft, utdelat en crosschecking som träffat ansiktet på motståndaren. Han har därmed gjort sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som bör leda till avstängning i enlighet med beslutet. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.

HockeyAllsvenskan