Beslut: Daniel Brodin får böter
Publicerad: 2022-10-27
Daniel Brodin i Djurgården får böter för illegal equipment (felaktig skyddsutrustning) i matchen mot Björklöven.

BESLUT

Efter match mellan Djurgårdens IF och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, den 21 oktober 2022 åläggs Daniel Brodin, Djurgårdens IF, följande straff för illegal equipment (felaktig skyddsutrustning):

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, en filmsekvens från händelsen, ett yttrande från Daniel Brodin samt ett ytterligare yttrande från anmälaren.

Anmälan: Under matchen Djurgården-Björklöven uppmärksammade situationsrummet att spelare NR 34 i Djurgården deltog utan att bära halsskydd, Daniel Brodin anmäls därför för Illegal Equipment.

Efter att ha tagit del av Daniel Brodins yttrande nedan har anmälaren yttrat sig i enlighet med följande. Vi har tagit del av yttrandet och vill bara påpeka i händelse av att det inte framgick i anmälan att situationsrummet har uppmärksammat detta i den första perioden, och det är även därifrån filmsekvensen är ifrån.

Daniel Brodin: Jag spelar alltid med halsskydd och har heller inga problem med det och förstår vikten av att ha detta skydd. Under pausen mellan 1:a och 2:a perioden tog jag av mig all utrustning på överkroppen. Mitt halsskydd hamnade då en glipa på bänken, vilket gjorde att jag het enkelt missade att sätta på mig det. Vid första tekningen vid periodstart så uppmärksammade domaren att jag inte hade något halsskydd och tog mig av banan. Jag fick mitt halsskydd hämtat från omklädningsrummet och kunde sedan fortsätta matchen. Det var helt enkelt ett misstag från mig att jag inte hade det på mig inför starten av 2:a perioden. Detta ska inte behöva upprepas och jag får vara noggrannare i framtiden med att få på mig all utrustning.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till att skyddsutrustningen bärs på ett korrekt sätt på isen som uppfyller ändamålet med skyddsutrustningen. Av filmsekvensen framgår att Daniel Brodin inte burit halsskydd. Nämnden anser därför att han har gjort sig skyldig till illegal equipment (felaktig skyddsutrustning). Förseelsen bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 12 och 65 i Svenska ishockeyförbundets spelregler.

HockeyAllsvenskan