Beslut: Charles-David Beaudoin får böter
Publicerad: 2022-09-27
Charles-David Beaudoin i Björklöven får böter för illegal equipment (spelade utan halsskydd) i matchen mot Karlskoga.

BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 23 september 2022 åläggs Charles David Beaudoin, IF Björklöven, följande straff för illegal equipment (felaktig skyddsutrustning):

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, en filmsekvens från händelsen samt ett yttrande inklusive bildmaterial från Charles David Beaudoin.

Anmälan: Under matchen Björklöven-BIK Karlskoga uppmärksammade situationsrummet att spelare NR 47 i Björklöven deltog utan att bära halsskydd, Charles David Beaudoin anmäls därför för Illegal Equipment

Charles David Beaudoin: I hereby dispute the report that I played without neck guard during the game between IF Björklöven and BIK Karlskoga 23/9. I always play with neck guard. The video clip that shows the basis of the report also does not support the fact that I would not have used neck protection. However, you can see that it has gone down under the shoulder pads. I always play without an undershirt and only in neckguard. I am also attaching pictures from the match from HockeyAllsvenskan's photographer from where you can clearly see that I use neck guard. The report of Illegal Equipment and that I participated in the game without neck guard must therefore be considered incorrect.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till, inte bara att skyddsutrustningen bärs, utan dessutom att den bärs på ett korrekt sätt som uppfyller ändamålet med skyddsutrustningen. Av filmsekvensen framgår att Charles David Beaudoin hals är mer eller mindre helt bar och att han alltså inte burit halsskydd, i vart fall inte på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden anser därför att han har gjort sig skyldig till illegal equipment (felaktig skyddsutrustning). Förseelsen bör leda till bestraffning i form av ett bötesstraff i enlighet med beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 65 i Svenska ishockeyförbundets spelregler.

HockeyAllsvenskan