Beslut: Trevor Cheek stängs av fyra matcher
Publicerad: 2022-10-03
Trevor Cheek i Västerås stängs av fyra matcher för en kneeing i matchen mot MoDo.

BESLUT

Efter match mellan Västerås IK och Modo Hockey, HockeyAllsvenskan, 2022-10-01, åläggs Trevor Cheek, Västerås IK, följande straff för kneeing:

1 Avstängning fr.o.m. den 2 oktober 2022 t.o.m. den 21 oktober 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 250 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 4 matchers avstängning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande, inklusive en filmsekvens, från Trevor Cheek.

Anmälan: Modos nr 17 är i besittning av pucken i anfallszonens sarghörn. Han är uppvaktad hela vägen upp till blålinjen av VIK nr 66 då VIK nr 13 Trevor Cheek utan större intention att spela på pucken sätter ut sitt vänstra ben för att stoppa Modos nr 17. Kollision sker knä mot knä. VIK:s nr 13 Trevor Cheek anmäls för kneeing.

Trevor Cheek: From my point of view I saw Riley had a step on our defender and I was trying to come in and stop him from getting open ice. I tried to lead with my shoulder and hit him in the chest but he made a quick turn that keep me from hitting him square on. I had no intent to knee or hurt Riley and I made that clear to him after the game in the handshake line.

I also think this view shows that I’m trying to lead with my shoulder more than the other view all over twitter. If you watch he makes the exact same leg movement with his right leg before the hit as I do with my left I’m just trying to turn so that I can hit him.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt Disciplinnämnden utrett att Trevor Cheek gjort sig skyldig till kneeing på sätt som redovisas i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är vårdslös.
– Tacklingen medför hög skaderisk.
– Det är fråga om återfall då Trevor Cheek den 18 januari 2022 ådömdes 2 matchers avstängning för crosschecking se disciplinnämndens ärende D-SIF-013541.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.

HockeyAllsvenskan