Beslut: Nikita Tolopilo frias
2022-10-03
Nikita Tolopilo i Södertälje frias från diving/embellishment i matchen mot Djurgården.

BESLUT

Efter match mellan Södertälje SK och Djurgårdens IF, HockeyAllsvenskan, 2022-09-30 beslutas följande avseende anmälan mot Nikita Tolopilo avseende anmälan för diving:

Anmälan lämnas utan bifall.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en videosekvens av samt ett yttrande från Nikita Tolopilo.

Anmälan: Vid tidpunkten 53:09 utvisades Nikita Tolopilo mindre straffet för embellishment. Tolopilo befinner sig i sitt målområde och när han ser att Djurgårdens Olle Liss är i färd att passera, väljer Tolopilo att vrida ut sin kropp och initierar därmed kontakt med Liss som inte bedöms hinna väja undan. Efter kontakten faller Tolopilo till isen på ett överdrivet sätt. Enligt regel 64.1 ska en målvakt som avsiktligt initierar kontakt med en anfallande spelare förutom i syfte att etablera position i målområdet, eller som på annat sätt agerar för att skapa intryck av annat än tillfällig kontakt med en anfallande spelare, ådömas mindre straffet för diving eller embellishment. Tolopilo är i sitt målområde, men han etablerar inte position i syfte att förbereda sig för ett skott. Han initierar kontakt med Liss och faller därefter på ett överdrivet sätt. Enligt regel 64.3 ska den som ådöms mindre straffet för diving eller embellishment, som tillägg även anmälas till bestraffning. Nikita Tolopilo anmäls därför härmed för diving/embellishment.

Nikita Tolopilo: Tolopilo följer Ivarsson med blicken som för pucken bakom förlängde. Ivarsson sänker axeln för att ev gå upp mot första stolpen så ser Tolopilo i periferin att en DIF spelare forcheckar då vrider Tolopilo upp för i sådant fall att Ivarsson valt det alternativet att gå mot första stolpen så vill Tolopilo bli square mot spelet. Nu väljer Ivarsson att transportera pucken bakom mål och över centrallinjen så då stänger han av en genvägen genom målgården per automatik och en kollision är oundviklig när Liss bestämt sig för att passera genom målgården. Ser tydligt på videon vart Tolopilo har sin blick, den är inte mot Liss som viker in för att korsa målgården utan fortfarande från den väg Ivarsson transportera puck. Vid själva kollisionen så träffar först Olle Liss ben runt Tolopilos knä och sedan skridskon mot skridsko då reaktion blir för Tolopilo att föra sitt ben bakåt för minimera ev skada och då tappar balansen. Tolopilo hade ej med avsikt att varken kollidera eller filma i händelsen. ”Om Tolopilo hade spänt emot vems knä hade gått sönder”.

Disciplinnämnden: Nämnden finner att händelsen är sådan att den bestraffning som utdömdes på isen är tillräcklig och någon ytterligare bestraffning inte ska utdömas. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 64.

HockeyAllsvenskan