Beslut: Anton Blomqvist får tillrättavisning
Publicerad: 2023-03-27
Anton Blomqvist i AIK får tillrättavisning för unsportsmanlike conduct i matchen mot MoDo.

BESLUT

Efter match mellan MoDo Hockey - AIK, HockeyAllsvenskan, den 25 mars 2023, åläggs Anton Blomqvist, head coach AIK, följande straff för Unsportsmanlike Conduct.

Tillrättavisning att fortsättningsvis följa gällande regelverk.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en videosekvens och ett yttrande från Anton Blomqvist.

Anmälan: Under en timeout några minuter in i den tredje perioden instruerar AIK:s tränare, Anton Blomqvist, sina spelare att spela fult. Han hörs säga: ”Everytime we can hit, we hit. We are probably not gonna win this game now, ok. So let’s play dirty. Play dirty here. Spela fult. Spela fult. Inga avstängningar. Spela fult.”

Anton Blomqvist: Både ni och jag har sett klippet. Det är tydligt vad jag säger. We are probably not going to win this game. If we can hit, we hit. Play dirty, spela fult, inga avstängningar. Detta betyder att vi ska spela hårt, fysiskt, på gränsen och investerar i denna serie mot ett skickligt hockeylag. Ordvalet fult kunde varit annorlunda i den bästa av världar, budskapet hade varit detsamma. Spelarna förstår vad jag menar och lägger sig på en bra nivå. Jag anser inte att jag, mitt lag eller klubb har gjort något utöver det vanliga inom den värld vi lever i, ishockeyns värld för elitidrottare. Jag vill även poängtera från ett mänskligt perspektiv att jag kan förstå att det finns folk utanför denna värld som reagerar på orden spela fult. Jag kan däremot inte förstå att det leder till en anmälan. Jag är också tydlig som ni ser med att jag inte vill se några avstängningar från mina spelare. Vilket också i sin tur betyder att vi inte går in i situationer för att skada. Vilket spelarna anammar och löser på ett naturligt och bra sätt. Jag hoppas givetvis att det inte blir något efterspel från situationen och att vi kan fokusera på måndagens match på hovet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Idrottens bestraffningsregler omfattar såväl bestraffningar som har stöd i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsregler som förbundsbestraffningar enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) regelverk. Regelverken överlappar delvis varandra och Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd (nämnden) kan pröva överträdelser mot såväl tävlingsreglerna som RF:s stadgar. Av RF:s regelverk framgår att bestraffning kan ådömas den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas. Av Svenska Ishockeyförbundets uppdaterade regelbok för säsongen 2022/2023 framgår av regel 75 att spelare, tränare och ledare är ansvariga för sitt uppträdande vid alla tillfällen och de ska sträva efter att alltid uppträda på ett sportsligt sätt såväl under som efter en match, både på rinken och i hela arenabyggnaden.

Anton Blomqvists uttalanden framgår klart av den videoupptagning som getts in till nämnden. Vad som sagts är därmed oomstritt. Uttalandena är gjorda i ett sammanhang där de kunnat förväntas komma att uppmärksammas av allmänheten. Det som sägs innebär en uppmaning till regelöverträdelser och hör varken hemma inom ishockey eller någon annan sport. Uttalandet är direkt skadliga för sportens anseende och därför bestraffningsbart. Nämnden anser dock att uttalandet är av mindre allvarlig karaktär och att påföljden därför kan stanna vid en tillrättavisning att i framtiden följa gällande regelverk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 13 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 75.

HockeyAllsvenskan