Öppet brev från svensk ishockey!
Publicerad: 2023-02-28
Öppet brev från svensk ishockey: Politiken måste ta anläggningsbristen på allvar och idrottsrörelsen måste bli bättre på att begripliggöra allvaret.

Antalet dam- och flickspelare ökade med nära 30 procent mellan april 2021 och april 2022. Det är den största årliga ökningen någonsin. Samtidigt ökade antalet pojkar med 9 procent och det är glädjande svensk ishockey ser en tillväxt bland både pojkar och flickor.

Svensk ishockeys gemensamma satsning på dam- och flickishockeyn, med sikte på 2030, handlar om att få antalet spelare att öka. För att nå dit behöver vi inom svensk ishockey erbjuda bra utvecklingsmiljöer utifrån målgruppens behov, oavsett var i landet man växer upp.

Svenska Ishockeyförbundet stimulerar gräsrötterna och Svenska Spel Damhockeyligan krossar glastak
I fjol delade Svenska Ishockeyförbundet ut två miljoner kronor i strategistöd för att föreningar ska kunna arbeta vidare med dam- och flicksatsningar. I skrivande stund erbjuder Svenska Spel Damhockeyligan en kostnadsfri utbildning till idrottsrörelsens styrelser om vikten av mångfald på ledande positioner – för att skynda på tillväxten av dam- och flickspelare ytterligare. Det i sig är ett modigt drag eftersom vi inom hockeyfamiljen inte är perfekta själva. Men både Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Spel Damhockeyligan agerar i frågan om dam- och flickhockeyns tillväxt. Det är inspirerande.

Det finns dock ett särskilt akut hot mot tillväxten av barn- och ungdomsidrotten i allmänhet och dam- och flickhockeyn i synnerhet: Anläggningsbristen inom idrotten.

Riksidrottsförbundets anläggningsrapport ”Över stock, snö och sarg” med cirka 5 500 respondenter visar att 1 av 4 föreningar upplever ett stort behov av mer tid och utrymme där de idrottar. Utmaningarna är större inom idrotter med stor barn- och ungdomsverksamhet. Hockeyn är inget undantag. Speciellt inte i våra storstadsregioner där anläggnings- och ishallsbristen är akut.

Hockeyrörelsen bjuder in till dialog
För att förbund, klubbar i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, SDHL, NDHL och landets breddföreningar ska kunna möta tillväxten av ökade flickkullar behöver anläggningsbristen tas på allvar och göras begriplig.
Således uppmuntrar vi politiker, både på riks- och lokalnivå, till att initiera dialoger med föreningar för att veta mer. Men också för att lära oss föreningar mer om de politiska processerna kopplat till anläggningsfrågan.

Uppmuntran kommer i form av ett öppet brev eftersom alla kommuner är olika, såväl organisatoriskt som politiskt, och i det här skedet söker vi efter ett startskott på bättre dialoger mellan förening och kommun.

Förhoppningsvis kan dialogerna leda till konstruktiva diskussioner som på sikt mynnar ut i konkreta förslag som kommer alla idrottsälskande barn, föreningar, kommuner och i förlängningen samhällshälsan till gagn. För ska vi lösa denna utmaning måste vi jobba tillsammans.

Vi vet att idrottsrörelsen behöver bli bättre på att kommunicera med en gemensam röst
Samtidigt vet vi att idrottsrörelsen behöver lära sig mer om kommuners processer, prioriteringar och ledtider. Vi vet även att vi måste lyfta blicken från vår egen idrott, att vi behöver organisera oss bättre och kommunicera med en gemensam röst. Framför allt i frågor om varför det är viktigt att fånga upp barn och unga som vill idrotta. En bra början är alltid kunskapshöjande insatser där vi tillsammans kan identifiera vårt gemensamma nuläge och vårt gemensamma önskeläge.

Den utsträckta handen kommer i gemensam form och med det som bakgrund är vi ödmjuka inför att kunskapen i frågan, från förening till förening, varierar. Men i detta skede söker vi inga lösningar. Snarare bättre dialoger och ökad kunskap. Och skulle kommun och förening träffas är det värt att ha följande i åtanke:

1 Vissa föreningar har en bra bild kring hur de påverkas av anläggningsbristen och kan lista identifierade behov
2 Vissa föreningar förstår att de påverkas av anläggningsbristen men har en låg kunskap i frågan
3 Vissa föreningar har näst intill ingen kunskap i frågan alls

Således ser vi detta som ett startskott, på en övergripande nivå, där både hockeyrörelsen och den politiska sfären möts för att identifiera nuläget.

Med vänliga hälsningar,
hockeyrörelsen

HockeyAllsvenskan