Beslut: Mikael Frycklund stängs av tre matcher
Publicerad: 2023-01-31
Mikael Frycklund i Västerås stängs av tre matcher för fighting i matchen mot MoDo.

BESLUT

Efter match mellan MoDo Hockey - Västerås IK, HockeyAllsvenskan, den 2023-01-29, åläggs Mikael Frycklund, Västerås IK, följande straff för Fighting:

1 Avstängning fr.o.m. den 30 januari 2023 t.o.m. den 4 februari 2023. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en videosekvens av händelsen och ett yttrande från Mikael Frycklund.

Anmälan: Vid tidpunkten 47:22 tacklas Västeråsspelaren Lukas Zetterberg in i sargen av Modospelaren Mikkel Aagaard. Mikael Frycklund befinner sig vid detta tillfälle i mittcirkeln. Han åker därifrån, fram till Mikkel Aagaard som nu befinner sig ett par meter innanför blålinjen i ytterzonen, och när han kommer fram utför han en crosscheckingrörelse upp mot Aagaards ansikte. Därefter påbörjar Frycklund att slå Aagard mot huvudet. Han slår flera slag mot huvudet på Aagaard och ett av dessa slag resulterar i att Aagaards hjälm lossnar och faller av huvudet. Frycklund fortsätter att slå upprepade slag mot huvudet och överkroppen på Aagaard som är framåtböjd och försvarslös. Ett flertal spelare från båda lagen blandar sig i slagsmålet. Båda linjedomarna försöker avbryta Frycklund som dock inte uppvisar någon som helst hörsamhet. Frycklund fortsätter att försöka komma åt Aagaard och i denna sekvens kommer han även, sannolikt av misstag, åt ena linjedomaren i dennes ansikte med sin hand. Under hela situationen uppvisar Aagaard ingen som helst tendens till att vilja delta i ett slagsmål. Mikael Frycklund ådömdes större straffet plus game misconduct för Fighting.

Sammanfattningsvis bedöms Frycklund dels vara anstiftare till ett slagsmål (regel 46.3) genom att ha åkt en längre distans och med sitt kroppsspråk visat en tydlig vilja att slåss. Därigenom har han startar ett större slagsmål och i samband med detta har han vägrat åtlyda domarnas instruktioner. Vidare bedöms Frycklund vara pådrivare under ett slagsmål (regel 46.4) då han fortsätter att slå en försvarslös person mot huvudet. Därtill anmäls Frycklund för den crosscheckingröresle som inleder hela sekvensen (regel 59) då gesten sker långt efter avblåsning och utan syfte att spela sin position.

Mikael Frycklund: Jag upplever att situationen med Lukas Zetterberg är oerhört läskig och blir rädd att det ska sluta med Lukas som det gjorde med Tobias Forsberg i Leksand. Jag känner mig tvingad att stå upp för min lagkamrat som jag uppfattar det är allvarligt skadad då Modo spelaren inte gör någonting för att hålla igen tacklingen. Under hela tumulten så behåller jag mina handskar på händerna och Modo spelaren tog heller ingen skada. Andra Modo spelare förstod också varför jag kände mig tvungen att kliva in och markera därför så vill dom heller inte delta i tumulten utan försöker bara få mig att lugna ner mig. I efterhand när jag vet att Lukas klarade sig bra kunde jag agerat annorlunda men rädslan tog över och jag vill absolut inte bråka utan spela hockey. Jag har aldrig blivit dömd för slagsmål och kommer heller inte vilja det i framtiden heller. Jag satte även mina lagkamrater i en dålig sits i slut delen av matchen som vi tappade greppet om vilket också känns för jäkligt.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen är det utrett att det inträffade gått till på det sätt som anges i anmälan. Det är därmed klarlagt att Mikael Frycklund inlett händelseförloppet med en crosschecking riktad mot motspelarens huvud. Motspelaren lyckat dock i sista sekund få upp sina armar till skydd. Härefter förlöper det av anmälande domare beskrivna förloppet, vilket är relativt utdraget och där Mikael Frycklund vägrar hörsamma domarna. Till och med när två domare ingripit fortsätter Mikael Frycklund att måtta slag. Mikael Frycklund agerar både som anstiftare och är den som är klart pådrivande i slagsmålet. Disciplinnämnden ser allvarligt på händelsen. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.

HockeyAllsvenskan