Beslut: Fredrik Höggren stängs av två matcher

17 januari 2020 15:10

Karlskogas Fredrik Höggren har blivit avstängd två matcher för en "elbowing" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan BIK Karlskoga och Västerås IK, HockeyAllsvenskan, den 15 januari 2020 åläggs Fredrik Höggren, BIK Karlskoga, följande straff för elbowing:

Avstängning fr.o.m. den 16 januari 2020 t.o.m. den 22 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande Fredrik Höggren samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Höggren kommer in i en öst/väst situation och tacklar Västeråsspelaren mot nack/axel/huvudregionen. Träffen tar med en möjlig uppåtgående rörelse. Spelaren utgår skadad. Vg se bifogad filmsekvens.

Fredrik Höggren har uppgett följande. Jag har inget uppsåt att skada i tacklingsögonblicket. Jag backcheckar på utsidan av spelaren samtidigt som han följer pucken. Jag svänger vänster och träffar motspelaren som i tacklingsögonblicket är låg. Jag tycker att motspelaren inte är beredd på kontakten. Jag upplever att jag krockar med motspelaren. Vi åker in på samma isyta och jag hinner inte reagera på annat sätt än att bara spänna mig vilket är en den naturliga reaktionen. Det syns på bilderna att jag inte hoppar in tacklingen utan jag lämnar isen med skridskorna först efter kontakt. Tyvärr träffar tacklingen olyckligt.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Fredrik Höggren gjort sig skyldig till elbowing som bedöms som obehärskad och respektlös. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

Det är fråga om en tackling som huvudsakligen träffar i huvudregionen.
Stor skaderisk.

SITUATIONEN