Beslut: Daniel Rahimi stängs av fyra matcher

20 april 2021 14:00

Björklövens Daniel Rahimi stängs av fyra matcher efter en "kneeing" i matchen mot Timrå.


BESLUT

Efter match mellan Timrå IK och IF Björklöven, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-04-19, åläggs Daniel Rahimi, IF Björklöven, följande straff för kneeing:

1 Avstängning från IF Björklövens fyra (4) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 6 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Daniel Rahimi.

Anmälan: 8 sekunder in i tredje perioden ska nr 48 i Björklöven, Daniel Rahimi, sätta in en tackling på Timrås nr 94, Sebastian Hartman. Tacklingen utförs med benet och träffar Hartmans ben/knä. Match penalty utdöms enligt regel Kneeing.

Daniel Rahimi: Jag ser Timråspelaren komma med pucken efter kanten. Mitt uppsåt är att sätta stopp i spelet vid rödlinjen. Jag går in i tacklingen med min axel som kontaktpunkt men i själva tacklingsögonblicket så hoppar Timråspelaren undan åt höger. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att mitt uppsåt är absolut inte att skada och jag gör inte mig större eller sträcker ut några kroppsdel och tycker att video styrker detta.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Daniel Rahimi gjort sig skyldig till kneeing som bedöms som obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Daniel Rahimi nu ådöms bestäms till Björklövens nästföljande fyra matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

Tacklingen medför hög skaderisk och skada inträffade.

Set rör sig om återfall, se Disciplinnämndens beslut D-SIF-011549

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.