Beslut: Olhaver stängs av fem matcher

21 januari 2020 15:40

Gustav Olhaver, Tingsryd, stängs av fem matcher för en "checking to the head" i matchen mot MODO.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Tingsryds AIF och MODO Hockey, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2020 åläggs Gustav Olhaver, Tingsryds AIF, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning fr.o.m. den 18 januari 2020 t.o.m. 5 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 4 791 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Gustav Olhaver samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Med 6:51 kvar av 3e perioden skall Modo vända spelet i egen zon. Spelare nr 8 i Modo bågar uppåt i banan längs ena långsargen. Taif spelaren nr 21 kommer med fart från blindside och focerar in Modospelarens huvud in i sargen.

Gustav Olhaver har uppgett följande. Jag slår en felpass och försöker reparera misstaget genom att följa puckföraren och skära av hans åkbana. Jag försöker separera spelaren från pucken genom att tackla framför, mellan puck och spelare. Precis när jag påbörjat min tackling, böjer sig spelaren ner och hamnar i en låg position. Tacklingen tar på hans axel och eftersom han är låg och tappar fart och jag redan påbörjat min tackling, blir situationen olycklig. Min intention är att separera spelare från puck och jag har absolut ingen avsikt att skada spelaren.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Gustav Olhaver gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker från blind side och sker på en spelare, som inte kan åläggas något medansvar i situationen
– Tacklingen är vårdslös och innebär stor skaderisk

SITUATIONEN