Beslut: Mattias Karlin får böter

6 februari 2023 13:40

Mattias Karlin i MoDo får böter för en abuse of officials i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan Bofors IK Karlskoga och Modo Hockey, HockeyAllsvenskan. 2023-02-03, åläggs Mattias Karlin, Modo Hockey, följande straff för abuse of officials:

Böter om 10 000 kr. Böterna ska vara inbetalda inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan, efter anmälan, leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt en filmsekvens från händelsen. Mattias Karlin har getts möjlighet att yttra sig men har inte hörts av.

Anmälan: När båda lagen ställt upp för nedsläpp med 38 sekunder kvar av 3:e perioden kastar MoDOs tränare Mattias Karlin in taktiktavlan på isen och fördröjer nedsläppet. Modo ådöms lagstraff för den förseelsen.

Mattias Karlin anmäls för abuse of officials enligt regel 39:6

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvenserna och det är utrett att Mattias Karlin kastat in taktiktavlan på isen på sätt som anges i anmälan. Mot denna bakgrund finner nämnden att han har gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar abuse of officials som ska leda till ett bötesstraff i enlighet med beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.6.