Seriestart planeras tidigast 1 oktober

15 juli 2020 11:00

Ligan har efter dialog med samtliga klubbar kommit fram till att en seriestart tidigast 1 oktober givet nuvarande förutsättningar vore önskvärt.


Ligan har efter dialog med samtliga klubbar funnit en väldigt bred majoritet för en seriestart tidigast 1 oktober.

Coronapandemin utsätter vårt samhälle och våra klubbar för stora prövningar och vi måste hantera utmaningarna en sak i taget. Genom det här beslutet kan klubbarna på ett betydligt bättre sätt planera sin försäsong samt också vidta kostnadsbesparande åtgärder. Det ges också extra tid till att implementera de protokoll som Ligan arbetar med tillsammans med svensk hockey för att visa att vi på ett säkert sätt kan genomföra våra matcher i dessa tider av smittspridning. Att visa att vi tar ansvar och dessutom sen kan efterleva det i praktiken är ett mycket viktigt steg mot att kunna uppleva HockeyAllsvenskan som den ska upplevas, med publik på läktarna.

Det formella beslutet fattas på ägarmötet den 13 augusti i samband med årsmötet.