Beslut: Joakim Hagelin stängs av tre matcher

15 november 2021 14:10

Joakim Hagelin i Västervik stängs av tre matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot HV71.


BESLUT

Efter match mellan Västerviks IK och HV 71, HockeyAllsvenskan 2021-11-12, åläggs Joakim Hagelin, Västerviks IK, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning fr.o.m. den 13 november 2021 t.o.m. den 19 november 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 4 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan en filmsekvens samt ett yttrande från Joakim Hagelin.

Anmälan: Västerviks nr 68 Joakim Hagelin anmäls för Illegal check to the head alternativt Charging. Ca 8:30 in i tredje perioden har HV71 pucken i anfallszonen. Pucken spelas från högersidan över till HV71 nr 38 Torp som befinner sig i vänsterbacksposition. Västerviks nr 68 Hagelin jagar efter pucken, och efter att Torp avlossat ett skott mot mål påbörjar Hagelin en tackling mot Torp från blind side. Hagelin träffar med sin axel hårt på Torps haka/högra kind varvid Torp roterar runt och faller i isen. Förseelsen är skaderiskerande.

Joakim Hagelin: Jag läser situationen som att när nr 38 i HV får pucken är hans Blick MOT mig och han ser mycket väl att jag kommer sätta press på honom, han vrider upp och samtidigt som han skjuter leder jag först med klubban och fullföljer sedan med kroppen. samtidigt som han skjuter blir han väldigt låg och jag hinner ej avbryta min tackling. Jag hoppar inte eller gör inget fult i situationen förutom att leda med klubban och sedan fullfölja situationen. Han får en tackling och ställer sig sedan upp, spelar vidare hela bytet för att 20 sekunder senare dela ut en rejäl tackling själv, han blir inte skadad utan spelar vidare hela matchen

Disciplinnämnden: Nämnden finner att filmsekvensen visar att HV-spelaren visserligen var medveten om Joakim Hagelin och att tacklingen inte kom från blindside. Joakim Hagelin valde dock att fullfölja tacklingen i ett läge där HV-spelaren befann sig i en utsatt situation. I det läget hade Joakim Hagelin ett stort ansvar att tackla på ett korrekt sätt. Joakim Hagelin utförde trots detta tacklingen på ett vårdslöst sätt som innebar att tacklingen träffade huvudet på HV-spelaren. Joakim Hagelin har varit likgiltig för den skaderisk som detta medför. Mot denna bakgrund finner nämnden att han har gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar illegal check to the head som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen träffade huvudet på en spelare som befann sig i en utsatt position.
– Skaderisk.
– Disciplinnämnden har tagit hänsyn att det är fråga om återfall. Den 10 september 2021 fälldes Joakim Hagelin till ansvar för fighting, se ärende D-SIF-011990. Med hänsyn till straffvärdet i den förra händelsen har återfallet fått liten betydelse

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.