Beslut: Léon Lerebäck stängs av

23 mars 2021 14:30

Tingsryds Léon Lerebäck stängs av för en "checking to the head" i matchen mot AIK.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan AIK och Tingsryd AIF, slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-03-19, åläggs Leon Lerebäck, Tingsryds AIF, följande straff för checking to the head:

1 Avstängning fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 23 mars 2021 samt fr.o.m. den 10 september 2021 t.o.m. den 26 september 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 7 188 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit en anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Leon Lerebäck.

Anmälan: Tingsryds spelare #90 Leon Lerbäck kommer in som 3e gubbe och tacklar AIK´s spelare #17 Jacob Svensson. Tacklingen träffar huvudet.

Leon Lerebäck: Jag uppfattar situationen som en kamp om puck där jag vill hjälpa min medspelare att vinna situationen. Kommer in i situation med låg fart och vill få stopp i spelet. Min intention handlar bara om att vinna pucken och hade ingen som helst avsikt att träffa huvudet genom tackling och därmed skada någon.

Disciplinnämnden: Det är av filmsekvensen utrett att Leon Lerebäck kom in som tredje man och tacklade en motspelare samt att tacklingen träffade huvudet på motspelaren. Leon Lerbäck har alltså gjort sig skyldig till checking to the head. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Då Tingsryd avslutat innevarande säsong bestäms avstängningen till en tid som bedöms omfatta lämplig del av nästa säsong. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tredje man in.
– Mot plexiglaset.
– Stor skaderisk.
– Återfall, se ärende nr D-SIF-011725.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.