Beslut: Daniel Karlsson stängs av två matcher

15 november 2021 14:10

Daniel Karlsson i Troja stängs av två matcher för en "slewfooting" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match mellan IF Troja-Ljungby och Kristianstad IK, HockeyAllsvenskan 2021-11-12, åläggs Daniel Karlsson-Thörnros, IF Troja Ljungby, följande straff för slewfooting:

1 Avstängning fr.o.m. den 13 november 2021 t.o.m. den 17 november 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 2 Böter om 4 063 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 2 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Daniel Karlsson-Thörnros.

Anmälan: C:a 11:30 in i andra perioden har Troja nr 33 Karlsson pucken i Kristianstads zon och driver pucken mot mål. Karlsson förlorar pucken i en närkamp varvid pucken åker ner mot sarghörnet. Karlsson tappar i situationen även sin klubba. Kristianstad nr 90 Olsén åker ner mot sarghörnet och spelar iväg pucken. Karlsson fullföljer mot Olsén efter att pucken har spelats bort genom att med sin vänsterskridsko svepa bort Olséns ben samtidigt som Karlsson håller emot ned sin vänsterarm varvid Olsén faller våldsamt bakåt till isen utan chans att skydda sig mot fallet.

Daniel Karlsson-Thörnros: Jag blir av med klubben i en situation där KIK nr. 41 drar loss min klubba. Jag fullföljer pressen mot sarghörnet och när pucken spelas bort slår KIK nr. 90 tvärt stopp för att undvika tacklingen. Detta gör att mitt vänsterben tar mot hans ben. Det är inget avsiktligt, ingen svepande eller sparkande rörelse utan mer hans motrörelse som skapar incidenten. Då jag inte har någon klubba söker jag kontakt med armen för att stänga hans åkväg uppåt i banan vilken gör att det ser ut som att jag gör en motrörelse med min arm. Man ser detta om man tittar noga på video av händelsen. Spelaren i fråga blev heller inte skadad i händelsen utan hoppade snabbt upp och spelade vidare. Vilket bör tala för att inte gå vidare med en avstängning. Domarens bedömning på isen är en 2 minuters utvisning för tripping och jag tycker det borde stanna vid det.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt nämnden utrett att Daniel Karlsson-Thörnros gjort sig skyldig till en bestraffningsbar slewfooting som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 52.