Vita Hästens Samuelsson stängs av och Mitman frias

10 januari 2017 14:20

Under helgens matcher har Vita Hästens Jesper Samuelsson och Simon Mitman gjort sig skyldiga till varsin förseelse. Samuelsson straffas nu med avstängning för tackling mot huvudet, samtidigt som Mitman frias.


Jesper Samuelsson (Vita Hästen):

I slutskedet av mittperioden i lördagens möte mellan Vita Hästen och Västervik fullföljde hemmalagets Jesper Samuelsson i en duell med Oskar Drugge. Västerviksbacken, som precis hade slagit en passning, tacklades av Samuelsson. Smällen träffade i huvudet, Drugge blev liggandes på isen och utgick därefter från spel.

Samuelsson erhölls ett match penalty. En anmälan upprättades mot Hästenspelaren, som nu stängs av för tackling mot huvudet. Avstängningen sträcker sig mellan 8:e januari till 22:a januari, vilket bedöms motsvara fem matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jesper Samuelsson gjort sig skyldig till tackling mot huvudet. Tacklingen är vårdslös. Förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Simon Mitman (Vita Hästen):

I samma match delade Vita Hästens Simon Mitman ut en tackling på Västerviks Conny Strömberg. Strömberg valde efter matchen att anmäla Mitman för tackling mot huvudet. Hästenspelaren frias nu från vidare bestraffning.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Av filmsekvensen går det inte att med tillräcklig säkerhet avgöra om den huvudsakliga kraften är riktad mot huvudet på anmälaren. Det kan därför inte, mot Simon Mitmans bestridande, anses utrett att det rör sig om en bestraffningsbar tackling mot huvudet. Anmälan bör därför lämnas utan bifall.