Beslut: Gustafsson stängs av tre matcher

9 oktober 2018 14:45

Västerviks Erik Gustafsson stängs av tre matcher efter en charging i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Västerviks IK och BIK Karlskoga den 6 oktober 2018 åläggs Erik Gustafsson, Västerviks IK, följande straff för charging:

Avstängning fr.o.m. den 6 oktober 2018 t.o.m. den 14 oktober 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 2 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning. Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Erik Gustafsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 8:05 in i andra perioden utdelar Västerviks nr 14 Erik Gustafsson en tackling mot Karlskogas nr 12 Gustaf Thorell. Tacklingen utdelas från en vinkel där Thorell inte ser Gustafsson förrän tacklingen utdelas och Thorell är därför oförmögen att försvara sig. Tacklingen blir våldsam och Thorell skadas och utgår från matchen. Domarteamet kan inte på isen avgöra hur stor del av tacklingen som riktas mot huvudet och anmäler därför enligt charging alternativt checking to the head.

Erik Gustafsson har uppgett följande. Som jag ser och känner över händelsen så måste Gustaf Thorell veta att en back följer med honom i samma åkriktning eftersom att han bara 5 sekunder innan försöker täcka mitt skott på mål. Därifrån åker vi sida vid sida över isen mot pucken som åker ur zon. Själva tacklingen är inte hård utan mer att jag åker och stänger hans åkriktning. Dessutom tappar han balansen när Alexander Lindqvist Hansen slår på hans klubba hundradelar innan jag ska stänga åkriktningen. Dessutom så anser jag att tacklingen inte träffar huvudet. Jag är absolut inte känd för att vara en ful spelare vilket jag tycker mina senaste säsongers utvisningsminuter styrker. Tycker situationen är olycklig men kan gärna inte bara gå upp i rök. Alternativet är att jag istället börjar backa och ger han isen men då kommer jag med tiden inte heller få någon speltid.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Erik Gustafsson gjort sig skyldig till det som beskrivs i anmälan. Enligt nämndens bedömning är det inte visat att huvuddelen av kraften i tacklingen är riktad mot huvudet eller nacken utan händelsen bedöms i stället som en charging. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är vårdslös och respektlös
– Tacklingen sker snett från sidan och motspelaren är inte förberedd på att bli tacklad
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.

Situationen: