Beslut: Ragnarsson stängs av tre matcher

21 januari 2020 15:45

Jakob Ragnarsson, Timrå, stängs av tre matcher för en "kneeing" i matchen mot Björklöven.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan IF Björklöven och Timrå IK, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2020 åläggs Jakob Ragnarsson, Timrå IK, följande straff för knätackling (kneeing):

Avstängning fr.o.m. den 18 januari 2020 t.o.m. 29 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Jakob Ragnarsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 49.19 in i matchen tacklar Timrås nr 11 Jakob Ragnarsson Björklövens nr 40 Sebastian Selin i mittzon. Tacklingen utförs våldsamt med knäet och Selin tvingas utgå skadad från matchen. Jakob Ragnarsson har uppgett följande. Tacklingen träffar olyckligt men motståndaren verkar se mig komma och undvika tacklingen och försätter sig i en utsatt position. Jag själv ändrar inte riktning utan försöker träffa honom axel mot axel.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jakob Ragnarsson gjort sig skyldig till en knätackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är vårdslös
– Stor skaderisk

SITUATIONEN