Beslut: Daniel Bertov stängs av två matcher

12 november 2021 16:00

Daniel Bertov i HV71 stängs av två matcher för en "elbowing" i matchen mot Troja.


BESLUT

Efter match mellan HV 71 och IF Troja Ljungby, HockeyAllsvenskan 2021-11-10, åläggs Daniel Bertov, HV 71, följande straff för elbowing:

Avstängning fr.o.m. den 11 november 2021 t.o.m. den 13 november 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen har bedömts motsvara 2 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Daniel Bertov.

Anmälan: HV71 nr 3 Daniel Bertov anmäls för Elbowing alternativt Illegal Check to the head. Med 2:13 kvar av första perioden spelar Trojas nr 72 Jesper Emanuelsson i väg en förlupen puck i sarghörnet i HV71 försvarszon. När pucken spelas i väg har HV71 nr 3 Daniel Bertov initierat en tackling mot Trojaspelaren. Bertov utför tacklingen i hög fart och i tacklingsögonblicket vänder sig Bertov om, lättar från isen och utför en okontrollerad tackling som fullföljs genom att Bertovs armbåge svingas mot Emanuelssons huvud.

Daniel Bertov: Efter tagit del av bilderna stödjer det känslan jag fick i tacklingsmomentet, kraften är stor från ryggen och det är där jag känner kontakten, i samband med att kontakten är gjord åker armbågen upp som en rekyl vilket är oansvarigt men inte därifrån kraften träffar. Jag anser att tacklingen är oansvarig i den bemärkelsen att jag kommer in med hög fart, men ”Main contact” sker ej från armbåge som ärendet beskriver ”elbowing”. Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt nämnden utrett att Daniel Bertov gjort sig skyldig till en bestraffningsbar elbowing som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Skaderisk
– Nämnden har beaktat att det är fråga om återfall (ärendenr D-SIF-011749). Återfallet har dock fått liten betydelse för straffvärdet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 45.