Beslut: Eemeli Räsänen stängs av 1 match

6 december 2022 14:45

Eemeli Räsänen i Tingsryd stängs av 1 match för en crosschecking i matchen mot Almtuna.


BESLUT

Efter match mellan Almtuna IS och Tingsryd AIF, HockeyAllsvenskan, 2022-12-04, åläggs Eemeli Räsänen följande, Tingsryds AIF, straff för crosschecking:

Avstängning fr.o.m. den 4 december 2022 t.o.m. den 7 december 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen har bedömts motsvara 1 matchers avstängning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Eemeli Räsänen.

Anmälan: I samband med ett spelstopp framför Tingsryds mål har Almtuna #27 (Hertzberg) fullföljt mot mål. I samband med att Hertzberg stannar upp utdelar Tingsryd #54 (Räsänen) en hård cross-checking som träffar Hertzberg över halsen varvid han faller till isen. Förseelsen är vårdslös och skaderiskerande. Eemeli Räsänen anmäls för cross-checking.

Eemeli Räsänen: Jag uppfattar situationen som följande: Ett skott kommer mot vår målvakt och vet ej om returen ligger löst runt målet. Hertzberg glider fram mot mig och ska lyfta sin klubba mot mig varpå jag lyfter upp min för att skydda mig. Rörelsen jag gör är ej kraftfull och är mer för att separera honom från mig i situationen. Jag upplever att min klubba tar högt upp mot hans bröst och ej i halsen. Min mening är absolut inte att skada spelaren. Jag har sett händelsen i efterhand och förstår att den upplevs hårdare än vad den är när man ser reaktionen från Almtunaspelaren. Anser att han förstärker denna situation för att lura domarna. Vilket bekräftas av att han spelar bytet efteråt i Powerplay och fullföljer matchen. Hade handlingen varit kraftfull och mot halsen så hade han inte spelat bytet efteråt. Tycker även att videon visar att det inte finns någon kraft i min rörelse.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt Disciplinnämnden utrett att Eemeli Räsänen gjort sig skyldig till crosschecking på sätt som redovisas i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Crosscheckingen träffade halsen och medförde skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.