Beslut: Amil Krupic stängs av två matcher

17 januari 2022 14:40

Amil Krupic i Kristianstad stängs av två matcher för en "crosschecking" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan Västerås IK och Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan 2022-01-14, åläggs Amil Krupic, Kristianstad IK, följande straff för crosschecking:

Avstängning från Kristianstad IK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Amil Krupic.

Anmälan: När det återstår 1.30 av första perioden går Västerås nr 17 William Wikman mot mål för att ta emot en passning när Kristianstads nr 19 Amil Krupic tacklar VIK:s nr 17 som faller och blir liggande. Västerås nr 20 Mathias From söker upp Krupic och sätter en näve i Krupics ansikte, då Krupic svarar tillbaka med en crosschecking riktad mot Froms ansikte med hård kraft. Amil Krupic anmäls för crosschecking.

Amil Krupic: Amil menar att han gör en rörelse för att skydda sig mot spelaren som kommer emot honom. Inte någon hård ansats och riktningen är mot bröstet på spelare, vilket är uppenbart eftersom spelaren ej får någon skada och kunde slutföra matchen.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Mot denna bakgrund finner nämnden att Amil Krupic gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som ska leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Kristianstads två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Crosscheckingen är onödig, respektlös och medför skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.