Beslut: Jesper Lindgren stängs av tre matcher

19 april 2022 12:20

Jesper Lindgren i Björklöven stängs av tre matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot MoDo.


BESLUT

Efter match mellan Modo Hockey och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, 2022-04-17, åläggs Jesper Lindgren, IF Björklöven, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning från IF Björklövens tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 6 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Jesper Lindgren.

Anmälan: När det återstår drygt 11 minuter av period 3 skall Modo:s nr 25 Sam Vigneault ta emot pucken bakom mål i anfallande zon. Vigneault får inte tag i pucken som går till Björklövenspelare nr 71 Possler. Utan intention att ta pucken trycker sig Björklöven nr 5 Jesper Lindgren in framför Vigneault och tacklar med sin vänstra axel mot Vigneaults huvud. Jesper Lindgren anmäls för Illegal check to the head.

Jesper Lindgren: Jag delar inte situationsrummets syn på situationen. Jag ser att Modos nr 25 har pucken bakom vårt mål. Jag försöker då ta en defensiv position där jag har störst möjlighet att vinna fördel av puck. Jag går in framför honom och tar hans armar samtidigt som han tappar pucken. Då sträcker sig nr 25 sig efter den och blir väldigt låg i situationen. Han är i en onaturligt låg position, jag fokuserar givetvis på att hålla nere min armbåge (vilket man tydligt ser på videoklippet) och spelar den här defensiva situationen för att vinna fördel av pucken och inget annat! Jag anser inte denna situation är fog för en avstängning.

Disciplinnämnden: Av filmsekvenserna är utrett händelsen gick till på sätt som påstås i anmälan och att den tackling som Jesper Lindgren utdelade träffade motspelaren i huvudet. Nämnden anser inte att motståndare gjorde en plötslig oförutsägbar förflyttning eller var onaturligt låg utan att Jesper Lindgren hade ansvar att vara mer aktsam när han tacklade i den aktuella situationen. Enligt Disciplinnämnden har Jesper Lindgren därför gjort sig skyldig till en bestraffningsbar checking to the head som ska leda till en avstängning. Avstängningens längd bestäms till Björklövens tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter i enlighet med beslutet. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Tacklingen träffade huvudet och medförde skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.