Beslut: Joshua Karlsson stängs av fyra matcher

16 november 2018 14:45

Karlskogas Joshua Karlsson stängs av fyra matcher på grund av en huvudtackling i matchen mot MODO.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan MODO Hockey och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 14 november 2018 åläggs Joshua Karlsson, BIK Karlskoga, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning fr.o.m. den 15 november 2018 t.o.m. den 23 november 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen bedöms motsvara 4 matcher, inklusive den automatiska match som följer vid ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Joshua Karlsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Tom Hedberg i Modo driver upp pucken genom mittzonen och i samma ögonblick som Tom lägger ned pucken i anfallszon sätter Joshua Karlsson i Karlskoga en tackling som träffar i huvudet på Tom. Tom är i en låg position samtidigt som Joshua kommer från en vinkel som gör det omöjligt för Tom att skydda sig i tacklingsögonblicket. Tacklingen bedöms som våldsam dels på grund av kraften i tacklingen och dels att den kommer från en farlig infallsvinkel.

Joshua Karlsson har uppgett följande. Jag upplever att Tom Hedberg har tid på sig att se hur många och vilka spelare han har framför sig när han driver upp pucken från egen försvarszon. Jag ser att jag har backcheck och fattar beslutet att jag kan stå upp på egen blå. När jag skyddar min egen blålinje bedömer jag det som att tar jag pucken först och kroppen därefter. Jag anser inte att det är en blindside-tackling då Tom bör ha känt min närvaro under sin pucktransport genom mittzon. Jag har naturligtvis inte någon avsikt att skada och blir glad att höra att Tom är spelklar till nästa match. Jag ser hela situationen som en olycklig händelse där jag som debutant i HockeyAllsvenskan vill göra det som är rätt för laget samtidigt som min tackling medför en skadad motspelare.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Joshua Karlsson gjort sig skyldig till en otillåten huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 4 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker med stor kraft.
– Stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.

Situationen: