Beslut: Deven Sideroff stängs av två matcher

18 januari 2022 14:30

Deven Sideroff i Kristianstad stängs av två matcher för en "crosschecking" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK och Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan 2022-01-16, åläggs Deven Sideroff, Kristianstads IK, följande straff för crosschecking:

Avstängning från Kristianstads IK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Deven Sideroff.

Anmälan: Cirka 15 minuter in i perioden delar Kristianstad #95 Deven Sideroff ut en tackling på Mora #34, som får ont i samband med närkampen och blir liggande. Spelet fortgår och Mora #16 Oksanen söker upp Sideroff efter tacklingen, varvid Sideroff delar ut en cross-checking som träffar hårt i ansiktet på Oksanen. Deven Sideroff anmäls för cross-checking

Deven Sideroff: Deven blir attackerad av nr 16 Oksanen utan anledning möjligtvis pga en tackling som var hård men schysst. #16 kommer från Devens vänstersida och ser honom i sista stund och höjer då klubban för att skydda sig. Situationen uppkommer plötsligt och oväntat då man inte räknar med att bli attackerad när man inte är puckförare på isen. Det är inte klubban som träffar #16 utan handsken och det ingen kraft i rörelsen utan bara för att skydda sig, det uppstår ingen skada och #16 genomför hela matchen vilket inte skulle vara möjligt om det är crosschecking med hård kraft. Domarna sa till Deven att tacklingen innan händelsen var ok. men att han skulle tänka på att hålla händerna nere när han blir attackerad. Det var förklaringen han fick av domarna som på isen inte gav honom någon utvisning.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Mot denna bakgrund finner nämnden att Deven Sideroff gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som ska leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Kristianstads två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Crosscheckingen är onödig och inte påkallad i den uppkomna situationen – Crosscheckingen medför skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.