Beslut: Ingen avstängning för Marcus Sörensen

11 november 2020 15:00

Vita Hästens Marcus Sörensen anmäldes för en "checking to the head" i matchen mot Kristianstad - men anmälan lämnas utan bifall.


BESLUT

Efter match mellan HC Vita Hästen och Kristianstad IK, HockeyAllsvenskan, 2020-11-09, meddelar Disciplinnämnden följande beslut avseende anmälan mot Marcus Sörensen, HC Vita Hästen, för checking to the head:

Anmälan lämnas utan bifall. Beslutet innebär även att avstängningen under utredning hävs.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Marcus Sörensen.

Anmälan: Med 5:16 kvar av den tredje perioden åker KIK Daniel Andersson och Hästens Marcus Sörensen mot sarghörnet för att spela en förlupen puck. Andersson sträcker sig för att spela pucken samtidigt som Sörensen sätter in en tackling som träffar i huvudet på Andersson. Tacklingen utförs med uppåtriktad kraft utan intention att spela pucken.

Marcus Sörensen: Vi båda går in i en närkamp. Han väljer att sträcka sig efter pucken precis när jag sätter emot, varken min axel eller armbåge är utsträckt. Armen ligger intill min kropp när jag tacklar. Han väljer att enbart fokusera på pucken utan att skydda sig. En uppåtgående rörelse existerar inte när jag sätter in tacklingen.

Disciplinnämnden: Av filmsekvensen framgår att de båda spelarna åker mot en förlupen puck vid sarghörnet. Båda spelarna är medvetna om varandra. Samtidigt som Marcus Sörensen väljer att tackla sträcker sig motspelaren efter pucken. Motspelaren blir i samband med detta låg och vrider även överkroppen från vänster till höger på ett sätt som gör att han blir oskyddad i situationen. Nämnden anser att motspelarens rörelser, såsom de här beskrivits, har en stor del i att tacklingen träffade huvudet. Disciplinnämnden finner därför att tacklingen inte ska leda till någon bestraffning och att anmälan ska lämnas utan bifall.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar och regel 44.3.