Beslut: Daniel Karlsson stängs av tre matcher

18 februari 2022 15:20

Daniel Karlsson i Troja stängs av tre matcher för en "charging" i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga - IF Troja-Ljungby, HockeyAllsvenskan den 16 februari 2022, åläggs Daniel Karlsson Thörnros, IF Troja-Ljungby, följande straff för Charging.

1 Avstängning från IF Troja-Ljungbys 3 (tre) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter 4 063 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens av händelsen samt ett yttrande från Daniel Karlsson Thörnros.

Anmälan: Efter ca en halv minut i första perioden tar BIK Karlskoga nr 9 Gustaf Franzén emot en passning i vänster tekningscirkel i anfallszon. I samma moment tar Trojas nr 33 Daniel Karlsson-Thörnros några snabba skär för att tackla nr 9 utan intention att ta pucken. Tacklingen utförs med onödig kraft på en utsatt spelare. Spelaren anmäls för Illegal check to the head alternativt charging.

Daniel Karlsson Thörnros: Vi pressar i boxplay längs sargen. Jag läser spelet att det ska komma ett pass in i mitten av zonen. Jag vill fortsätta pressen på deras nr. 9 så att de inte kan ställa upp sitt powerplay. Genom att han är en right skytt och den åkriktning han väljer så tänker jag att det kan bli en farlig situation mot vårt mål. Jag tar ett steg rakt upp i banan för att få stopp på detta och går hårt på kropp. Då spelare nr. 9 vänder upp sig mot mål och därmed sätter sig i en dålig position samt att jag inte kan avbryta min åkning och tackling blir kollisionen hård och spelaren träffas enligt min mening i bröstet. Dock får spelaren en snurrande rörelse som gör att tacklingen ser väldigt våldsam ut. Jag har inga höga armbågar och ingen uppåtgående rörelse.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen går det inte att se om den huvudsakliga kraften tog mot huvudet. Daniel Karlsson Thörnros kan därför inte åläggas ansvar för checking to the head. Däremot anser nämnden att den tackling som utförs utgör en charging som är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till IF Troja-Ljungbys 3 nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Daniel Karlsson Thörnros ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Vårdslös tackling
– Hög skaderisk
– Det rör sig om återfall (se disciplinnämndens beslut den 15 november 2021 i ärende D-SIF-012781)

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.