Beslut: Henrik Rommel stängs av fem matcher

12 februari 2019 20:30

Vita Hästens Henrik Rommel stängs av fem matcher för en "checking to the head" i matchen mot Västervik.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan HC Vita Hästen och Västerviks IK, HockeyAllsvenskan, 2019-02-06, åläggs Henrik Rommel, HC Vita Hästen, följande straff för checking to the head:

Avstängning fr.o.m. den 7 februari 2019 t.o.m. den 24 februari 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 6 757 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher, inklusive den som följer automatisk vid match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Henrik Rommel samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 12 min in i den andra perioden uppstår en sargduell i Västerviks försvarszon. Hästens nr 9 Henrik Rommel står som icke puckförare och får en tackling av Västerviks nr 11 Kellen Jones, en tackling som renderade det mindre straffet. Efter tacklingen vänder sig Rommel om och ger igen på Jones med en våldsam crosschecking mot Jones huvud, en förseelse som därmed betraktas som en checking to the head.

Henrik Rommel: I situationen innan händelsen är jag inte puckförare och jag har min blick mot två andra spelare som kampar om pucken, då får jag en tackling som jag inte är förberedd på och som tar relativt hårt. Efter denna situation regerade jag instinktivt och alltför ivrigt när jag skulle markera och trycka iväg spelaren som tacklat mig och olyckligtvis träffar jag alltför högt genom att jag står högt och han lågt och han ges därför ingen möjligt att försvara sig mot mitt utfall. Det var aldrig mitt uppsåt att träffa honom så som det skedde och jag är djupt ångerfull eftersom jag anser och förespråkar att respekt för motspelare är en viktig del av sporten. Jag är inte och har aldrig varit en spelare som spelar på gränsen för det tillåtna men samtidigt inser att jag måste ta lärdom av händelsen. Med lättnad förstod jag att han kunde fortsätta matchen direkt efter händelsen och lyckligtvis skadade han sig inte av mitt agerande.

Disciplinnämnden: Henrik Rommels yttrande och filmsekvensen ger stöd åt uppgifterna i anmälan. Det är därför utrett att Henrik Rommel gjort sig skyldig till att ha crosscheckat en motspelare i huvudet. Förseelsen bedöms som en tackling mot huvudet. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är våldsam
– Stor skaderisk
– Respektlös

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.

Situationen: