Beslut: Victor Aronsson stängs av två matcher

8 december 2020 14:30

Victor Aronsson i Almtuna stängs av två matcher för en "slashing" i matchen mot Vita Hästen.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Almtuna IS och HC Vita Hästen, HockeyAllsvenskan, den 4 december 2020, åläggs Victor Aronsson, Almtuna IS, följande straff för slashing:

Avstängning fr.o.m. den 5 december 2020 t.o.m. den 9 december 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 4 625 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Victor Aronsson och en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: #4 i AIS Victor Aronsson och #81 Erik Borg i VH åker mot spelarbåsen. #81 i VH greppar tag lite lätt i Victor som tappar lite fart. Victor slår ett hårt slag mot Eriks knäveck. Vi bedömer slaget som våldsamt med stor skaderisk.

Victor Aronsson har uppgett följande. Jag försöker följa med upp i ett anfall och hästen killen tar tag i mig och vägrar släppa, allt går väldigt fort och jag försöker bara vända mig om och ta mig loss och ger hästen spelaren en lättare slashing. Min egen uppfattning är att slashingen inte är våldsam och blir väldigt förvånad att de blir matchstraff av situationen. Jag har aldrig tidigare fått något matchstraff under hela min karriär.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Victor Aronsson gjort sig skyldig till en slashing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Slashingen utdelas på en icke puckförande spelare
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 61.