Beslut: Anton Svensson stängs av tre matcher

29 november 2022 15:30

Anton Svensson i Västerås stängs av tre matcher för en illegal check to the head i matchen mot Djurgården.


BESLUT

Efter match mellan Västerås IK - Djurgårdens IF, HockeyAllsvenskan den 26 november 2022, åläggs Anton Svensson Västerås IK, följande straff för illegal check to the head.

1 Avstängning fr.o.m. 27 november 2022 t.o.m. 7 december 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 5 625 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Anton Svensson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Drygt sex minuter in i period 3 kommer Djurgården nr 88 Lekkerimäki med pucken mot Västerås sarghörn och är checkad av två VIK-spelare. Lekkerimäki vänder ifrån och blir då tacklad från blinda sidan av VIK nr 11 (Svensson). Svensson tacklar Lekkerimäki med en uppåtgående rörelse som träffar hakan/sidan på huvudet varvid Lekkerimäki faller till isen. Anton Svensson anmäls för Illegal Check to the Head. Alternativ förseelse är Charging.

Anton Svensson har uppgett följande. I tredje perioden åker jag mot egen zon i en backcheck. Jag ser att vi har en av våra spelare som ligger och pressar Djurgårdens spelare. När han kommer ner mot mållinjen gör han en vändning ut mot sargen och börjar titta upp mot blålinjen. Jag har åkt hem genom mittzon men när jag kommer över egen defensive blå linje så börjar jag glida med båda skridskorna i isen. När jag närmar mig spelaren så har jag skridskorna i isen, mina händer låga och ingen direkt uppåtgående rörelse. Jag siktar mot bröstet på spelaren och tycker att jag träffar min höger axel i bröstkorgen på Djurgårdens spelare. Jag har ingen avsikt att skada eller träffa huvudet. Min avsikt med tacklingen är att separera spelaren från pucken.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan, dock att nämnden inte anser att det är en tackling från blind side. Nämnden finner det utrett att Anton Svensson gjort sig skyldig till illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Stor del av kraften träffar huvudet
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48