Beslut: Johan Hedberg får böter

7 april 2022 14:50

Johan Hedberg i Mora får böter för en "abuse of officials" i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga och Mora IK, Slutspel i HockeyAllsvenskan, 2022-04-02, åläggs Johan Hedberg, Mora IK, följande straff för Abuse of officials:

Böter om 10 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Johan Hedberg.

Anmälan: Efter period 2:s slut står jag mellan båsen. När domarna kommer börjar Johan Hedberg (JH nedan) argumentera mot domarna. Jag, Christoffer Karlsson (CK nedan) ser till att domarna passerar in i sitt omklädningsrum. JH fortsätter då att argumentera/skrika enligt nedan. JH: Det är så jävla låg nivå. CK: Stick härifrån (Pekar mot omklädningsrummet). JH: Samma tomtar som är här match efter match. CK: Det är er önskan att samma domare dömer en serie. JH: Är det vår önskan? Det är helt sjukt, jävla idioter.

Johan Hedberg: Ja, konversationen som CK återger i anmälan stämmer ganska väl om man bortser från orden som han utelämnar i sina egna kommentarer. Men jag är inte ett dugg förvånad att CK agerar på detta sätt då det visat sig att minsta åsikt om domarnas ageranden straffas via "domstol" där deras ord är rätt och vi på lagsidan anses vara förövarna utan minsta rätt till försvar för då blir det böter. Påminner ju ganska väl om tidigare ageranden i liknande ärenden. Det här en parodi på hög nivå och jag skäms faktiskt å CK's vägnar över den här anmälan. Frågan jag vill ställa i mitt försvar är: Vem är det som jag har utfört "abuse" mot? CK? Eller är det Hiljanen, Lundqvist, Rasmus eller Peter? Väldigt luddig anmälan om jag får säga min mening. Eftersom CK utelämnar sina egna nedlåtande kommentarer i sin återgivning av situationen, kan jag då anmäla honom för förtal i den här ”domstolen”.

Disciplinnämnden: Enligt nämnden är det klarlagt att Johan Hedberg yttrat så som anges i anmälan. Yttrandet är förolämpande och kränkande gentemot i vart fall domarna som dömde den aktuella matchen. Det är därmed utrett att Johan Hedberg gjort sig skyldig till abuse officials på sätt som görs gällande i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till ett bötesstraff i enlighet med beslutet ovan.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.