Beslut: Mikael Eriksson stängs av tre matcher

19 oktober 2021 16:30

Mikael Eriksson i Karlskoga stängs av tre matcher för en "crosschecking" i matchen mot Västervik.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga och Västerviks IK, HockeyAllsvenskan 2021-10-16, åläggs Mikael Eriksson, BIK Karlskoga, följande straff för crosschecking:

1 Avstängning fr.o.m. den 17 oktober 2021 t.o.m. den 27 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Mikael Eriksson.

Anmälan: Med 4.26 kvar att spela i period 2 i samband med en målvaktsblockering försvarar Västervik #43 sin målgård då anfallande spelare BIK Karlskoga #61 Mikael Eriksson crosscheckar Västervik #43 mot ansiktet. BIK #61 Mikael Eriksson anmäls för crosschecking.

Mikael Eriksson: Jag går mot mål och det blir blockering. Västerviks spelare går till attack mot mig och jag sätter upp klubban för att skydda mig. Min klubba riktas mot hans kropp men åker upp när jag träffar. Min avsikt är att träffa hans bröst.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt nämnden utrett att Mikael Eriksson gjort sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Crosscheckingen är relativt kraftfull och träffar huvudet
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.