Beslut: Mattias Ritola stängs av fem matcher

23 januari 2019 16:15

Leksands Mattias Ritola stängs av fem matcher för en "high stickning" och "checking to the head" i matchen mot Pantern.


BESLUT

Efter match mellan IK Pantern och Leksands IF, HockeyAllsvenskan, den 21 januari 2019, åläggs Mattias Ritola, Leksands IF, följande straff för High sticking och checking to the head:

Avstängning fr.o.m. den 22 januari 2019 t.o.m. den 6 februari 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 43 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara fem matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan som skett i efterhand, ett yttrande från Mattias Ritola samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Leksand är på väg att spela in pucken in i anfallszonen när Niklas Pavel i IK Pantern möter upp puckföraren i Leksand vid blålinjen. Mattias Ritola befinner sig då strax nedanför puckföraren och mellan Pavel och puckföraren. Ritola är i rörelse framåt i sin anfallsriktning och Pavel är i rörelse mot blålinjen. Ritola slår då upp sin klubba och träffar Pavel över halsen med ett våldsamt slag. Pavel faller genast till isen. Denna situation missuppfattar vi i domarteamet och ingen utvisning utdöms. Spelet fortsätter således och Ritola åker ned i en båge bakom Panterns målbur samtidigt som Leksand går till avslut och spelet stoppas för målvaktsblockering. Då svänger Ritola in framför mål och delar ut en crosschecking som träffar med kraft över halsen på Axel Blomqvist i IK Pantern. Dessvärre uppfattades inte heller denna förseelse av domarteamet förrän vid efterkontroll på matchfilmen. I denna sekvens har Ritola gjort sig skyldig till två anmälningsbara förseelser. Han anmäls därför härmed för High-Sticking och Checking to the head. Tidpunkten för händelserna är 55:50 och 55:55.

Mattias Ritola har uppgett följande. När det gäller min höga klubba så är min avsikt att lyfta motståndarens klubba underifrån för att ge min spelare mer utrymme. Olyckligtvis så hamnar min klubba ovanför hans klubba istället för under och träffar Pantern spelaren. Gällande den andra anmälan så reagerar jag på den crosschecking som deras spelare ger min medspelare. Jag och Panterspelaren åker i mot varandra och jag slänger upp mina handskar som i ett vanligt gruff mot honom och träffar då med min högra handske upp mot hans hals.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Mattias Ritola gjort sig skyldig till High sticking och checking to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms vid en gemensam straffmätning till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Vårdslöst och obehärskat agerande situationen igenom
– Bryter in som tredje man i samband med checking to the head

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 60 och 44.

Situationen: