Beslut: Niklas Fogström stängs av tre matcher

1 december 2019 13:20

Moras Niklas Fogström stängs av tre matcher för en "checking to the head" i matchen mot Västervik.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK och Västerviks IK, HockeyAllsvenskan, den 29 november 2019 åläggs Niklas Fogström, Mora IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning fr.o.m. den 30 november 2019 t.o.m. den 6 december 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Niklas Fogström samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Vid tiden 6.35 kvar av tredje perioden delar Moras nr 36 Niklas Fogström ut en tackling mot Västerviks nr 8 Adam Plant. Tacklingen uppfattas ej som regelvidrig under matchen. När vi sedermera tittar på händelsen efter matchen så blir vi överens om att tacklingen utdelas med uppåtgående kraft och att den ser ut att träffa huvudet på Plant.

Niklas Fogström har uppgett följande. Jag anser inte att jag bör fällas för checking to the head och stängas av på grund av tacklingen jag gav Adam Plant. Följande redogörelse är min uppfattning av situationen: Jag ser att det blir en puck i rundeln som jag försöker nå, ser att Plant kommer mot mitt håll och jag spänner därför kroppen. När jag närmar mig Plant snedställer jag skridskorna för att bromsa (slalomplogning/ v-bromsning), vilket syns tydligt på videoklippet. När jag sedan träffar Plant spänner jag kroppen för att skydda mig mot en eventuell tackling från honom. Eftersom det är en 50-50-situation borde väl Plant också vara beredd på en tackling från mig. Då jag hela tiden har vänster skridsko i isen innan tacklingen och i tacklingen så hoppar jag inte in i tacklingen och har därför svårt att se hur jag skulle ha utfört tacklingen på ett annat sätt. Plant kommer in väldigt lågt i situationen vilket medför att jag är högre än honom hela tiden, jag hinner inte avbryta min tackling men jag upplever att jag "rullar" bort från situationen. Under hela situationen är min armbåge fast i kroppen och jag rullar förbi honom efter att jag träffat hans kropp vilket gör att tacklingen inte blir så våldsam som den kunde blivit. Jag anser att jag gör en korrekt tackling som inte träffar hans huvud (var i videon kan man se att jag träffar hans huvud?) trots att han kommer in väldigt lågt i situationen. Momentet att jag gör en rotation (rullar förbi) i tacklingen är enligt mig ett tecken på att jag inte träffar hans huvud. Jag ser inte hur jag skulle hunnit avbryta tacklingen pga att han är låg. Domaren Winge står ett antal meter därifrån och har troligen bästa position att se händelsen, men han reagerar inte alls på tacklingen. Han om någon borde väl ha sett om jag hoppade eller om jag medvetet tacklar i en uppåtgående rörelse som träffar Plants huvud. Inte heller någon av motståndarlagets spelare som var på isen reagerar. Jag är en av de äldsta spelarna i "hockey-sverige" och har aldrig tidigare varit avstängd, vilket tyder på att jag har ett vårdat spel och gör kloka bedömningar på isen. Även denna situation anser jag vara ok då jag inte träffar Plants huvud. Jag tycker inte att jag ska fällas för checking to the head med avstängning som följd.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Niklas Fogström gjort sig skyldig till en bestraffningsbar huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om en uppåtgående rörelse som träffar huvudet
– Tacklingen är respektlös
– Stor skaderisk

SITUATIONEN