Beslut: Degerstedt stängs av fem matcher

28 oktober 2018 11:45

Vita Hästens Arvid Degerstedt stängs av fem matcher för en huvudtackling i matchen mot Södertälje.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Södertälje SK och HC Vita Hästen den 26 oktober 2018 åläggs Arvid Degerstedt, HC Vita Hästen, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning fr.o.m. den 27 oktober 2018 t.o.m. den 18 november 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 862 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Arvid Degerstedt genom Leif Strömberg, huvudtränare i HC Vita Hästen, samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Södertäljes nr 45 Sebastian Dyk får en passning mitt i sin anfallszon. Han tar emot pucken och avlossar ett slagskott. Vita Hästens nr 27 Arvid Degerstedt kommer bakifrån och utdelar en sen tackling efter avlossat skott. Tacklingen är våldsam och träffar enbart Dyks huvud. Ingen skada uppstår.

Leif Strömberg har uppgett följande. Min uppfattning är att Arvid Degerstedt kommer fel, snett in i situation och helt klart blir den i rygg. Spelaren skjuter och är låg, vilket man kan vara i sådant läge när man just skjuter och skall respekteras. Som sagt jag tycker AD kommer fel och försöker reparera på ett klantigt sätt. Inte med ont uppsåt anser jag och vet jag. Mer orutinerad och vi propagerar inte för fult spel i HC Vita Hästen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Arvid Degerstedt gjort sig skyldig till en otillåten huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är respektlös
– Tacklingen utdelas från blindside
– Den tacklade spelaren har ingen chans att försvara sig
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.

Situationen: