Beslut: Raphaël Lavoie får böter

10 februari 2021 15:50

Väsbys Raphaël Lavoie får böter för "illegal equipment" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Väsby IK HK och Mora IK, HockeyAllsvenskan, den 7 februari 2021 åläggs Raphael Lavoie, Väsby IK HK, följande straff för illegal equipment (felaktig skyddsutrustning):

Böter om 10 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, en filmsekvens från händelsen samt ett yttrande från Raphael Lavoie.

Anmälan: I matchen mellan Väsby och Mora spelar nummer 13 i Väsby Raphael Lavoie utan att bära halsskydd på ett korrekt sätt och därmed brutit mot regel 68 Illegal equipment.

Raphael Lavoie: During our game against Mora on 7 February 2021, I wore my neck guard as I do every game, and as is required league regulations. As many players can attest, neck guards often slide down the neck during the course of a game. This was the case with me during this particularly aggressive game. I know how important it is wearing neck guard and I always do, but it is out of my control what happens during game situations and if the neck guard accidentally slide down.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till, inte bara att skyddsutrustningen bärs, utan dessutom att den bärs på ett korrekt sätt som uppfyller ändamålet med skyddsutrustningen. Av filmsekvensen framgår att Raphael Lavoie’s hals är mer eller mindre helt bar och att han alltså inte burit halsskydd på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden anser därför att han har gjort sig skyldig till illegal equipment (felaktig skyddsutrustning). Förseelsen bör leda till bestraffning i form av ett bötesstraff. Disciplinnämnden noterar att Raphael Lavoie den 20 januari 2021 ålades ett straff för samma typ av förseelse (se disciplinnämndens ärende nr D-SIF-011748). Det rör sig alltså om ett återfall. Detta leder till att bötesstraffet som nu döms ut är högre än vad som skulle ha dömts ut om det varit fråga om en förstagångsförseelse.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 68.7 i Svenska Ishockeyförbundets spelregler.