Beslut: Lubomir Fetkovic stängs av tre matcher

10 februari 2021 15:55

Väsbys Lubomir Fetkovic stängs av tre matcher för en "elbowing" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Väsby IK HK och Mora IK, HockeyAllsvenskan, den 7 februari 2021, åläggs Lubomir Fetkovic, Väsby IK HK, följande straff för elbowing:

1 Avstängning från Väsby IK HK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 1 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Lubomir Fetkovic.

Anmälan: 18:51 in i sista perioden är det en närkamp vid sargen mellan Väsbys nummer 96 Lubomir Fetkovic och Moras nummer 71 Isak Pantzare. I samband när Lubomir ska åka ifrån närkampen drar han sin vänstra armbåge bakåt mot Isak huvud och träffar honom i huvudet. Vi bedömer armbågstacklingen som våldsam.

Lubomir Fetkovic: It was fully accidental I was tangled up with him and I tried to break loose and when I did, I met less resistance than I thought, and my elbow accidentally flied up into his visor. I had no intent to hurt him or injure him and the player didn’t get hurt or injured either. I was only trying to get loose from the situation and I was faced to the puck couldn’t see behind me what was his body position so it was no intention from me and there was around 1:30 minute left of the game where we played without goalie and I tried to follow up the play.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Lubomir Fetkovic med viss kraft dragit sin vänstra arm bakåt med konsekvens att hans armbåge träffat motspelarens huvud. Disciplinnämnden delar anmälarens uppfattning att det är fråga om en armbågstackling som är våldsam. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Lubomir Fetkovic nu ådöms bestäms till Väsby IK HK:s nästföljande tre matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Armbågen träffar huvudet, vilket medför skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.