Beslut: Fredric Weigel stängs av tre matcher

22 februari 2022 16:20

Fredric Weigel i AIK stängs av tre matcher för "fighting" i matchen mot MoDo.


BESLUT

Efter match mellan AIK - MoDo Hockey, HockeyAllsvenskan den 20 februari 2022 åläggs Fredric Weigel, AIK, följande straff för Fighting:

1 Avstängning från AIK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 6 563 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Fredric Weigel och en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: Med tiden 5:20 kvar att spela av den tredje perioden är Fredric Weigel inblandad i en duell vid sargen tillsammans med MoDos Emil Wahlberg. Weigel förlorar i detta moment sin hjälm. När kampmomentet vid sargen är färdigt ser Wahlberg ut att vilja åka därifrån. Weigel sliter då först tillbaka Wahlberg genom att dra honom i nacklinningen, och delar därpå ut ett kraftfullt slag som träffar Wahlberg i bakhuvudet. Wahlberg faller till isen och Weigel fullföljer i samband med detta med ytterligare ett hårt slag riktat mot Wahlbergs huvud. Wahlberg lämnade isen till synes skadad. Fredrik Weigel anmäls för Fighting enligt regel 46.15, alternativt för Match penalty enligt regel 21.1

Fredric Weigel: I samband med kampsituationen i hörnet så sliter Wahlberg av mig hjälmen, jag antar då han vill bråka eftersom han medvetet drar av mig hjälmen. Varpå jag ställer mig upp och slår hon med två slag som inte är allt för hårda. Hade jag dragit av någon hjälmen hade jag varit mer förberedd på att någon kanske är arg på mig. Olyckligt att han gör sig illa och jag hoppas han återhämtar sig så snabbt som möjligt.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Två slag utdelas av Fredric Weigel bakifrån mot huvudet på Wahlberg, varav det sista sker när Wahlberg är på väg ner i isen. Förseelsen är att betrakta som Fighting enligt regel 46.15 och ska föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till AIK:s tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Weigel ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Respektlöst agerande – Hög skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.