Beslut: Brendan Mikkelson stängs av fyra matcher

6 november 2020 14:20

MODO:s Brendan Mikkelson stängs av fyra matcher för en "checking to the head" i matchen mot Södertälje.


BESLUT

Efter match mellan Modo Hockey och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, den 4 november 2020 åläggs Brendan Mikkelson, Modo Hockey, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

1 Avstängning fr.o.m. den 5 november 2020 t.o.m. den 17 november 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 531 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 4 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Brendan Mikkelson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: I slutet av den andra perioden uppstår en situation där SSK-spelaren Anton Heikkinen ska ta emot av lagspelare nedifrån banan. Anton tar emot pucken med sin ena skridsko och har därför pucken mellan sina ben. Modos spelare ska stå upp som back. Modos spelare går in med alldeles för obehärskad fart i situationen och den första kraften träffar Anton i huvudet. Tacklingen är våldsam och respektlös då SSKs spelare står i en försvarslös position.

Brendan Mikkelson har uppgett följande. Thank you for the opportunity to explain my view on the situation from the game last night. First of all I never intend to injure any player. Playing a hard physical game is an important part of my role on the team but injuring a player is never my intent, especially when it comes to injuries of the head and everything we know now about the after effects of head hits. On the situation I see their player moving the puck up to their forward in front of our bench. I move in quickly to close the gap and stop the play from moving forward. I believe that my shoulder makes contact with his shoulder and the force of the shoulder to shoulder contact is what forces the player back. I’ve watched the play many times, slow and fast and believe this is very clear once it has been viewed and considered. Another point to make is that if I made contact with the head the player would have made more of a “spinning” motion to his left versus the backward motion you see his body make from the force to his shoulder.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Disciplinnämnden finner att domarens uppgifter tillsammans med filmsekvensen ger stöd för att den första kontakten sker mot huvudet på motspelaren. Det är fråga om en bestraffningsbar checking to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är vårdslös
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.