Beslut: Arvid Aronsson stängs av tre matcher

15 oktober 2021 15:10

Karlskogas Arvid Aronsson stängs av tre matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Vita Hästen.


BESLUT

Efter match mellan HC Vita Hästen - BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan den 13 oktober 2021, åläggs Arvid Aronsson, BIK Karlskoga, följande straff för huvudtackling (illegal check to the head):

1 Avstängning fr.o.m. den 14 oktober 2021 t.o.m. 22 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 2 Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Arvid Aronsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: BIK Karlskoga nr 55 Arvid Aronsson anmäls för Elbowing alternativt Illegal check to the head. Drygt tio minuter in i tredje perioden går pucken ner i BIK Karlskoga sarghörn. Vita Hästen #14 Stenlund är på väg att spela pucken när Aronsson kommer från sidan och leder tacklingen med armbågen. Aronssons armbåge träffar hårt i sidan på huvudet på Stenlund som faller till isen.

Arvid Aronsson har uppgett följande. Vi får en dump ner i vårt vänstra hörn i försvarszon. Min backkollega går ut och jag kommer och försöker överbelasta. Det uppstår en 50/50 situation där deras kille böjer sig framåt när jag ska försöka tackla honom i axeln. Min tanke är att träffa han i axeln men när han ändrar position i tacklingsögonblicket hinner jag inte avbryta tacklingen. Jag tycker att jag inte gör någon uppåtgående rörelse eller trycker ut armbågen

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Arvid Aronsson gjort sig skyldig till illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 3 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker med armbågen mot huvudet
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48