Beslut: Herman Hansson stängs av två matcher

1 april 2022 15:40

Herman Hansson i Kristianstad stängs av två matcher för en "abuse of officials" I matchen mot MoDo.


BESLUT

Efter match mellan Kristianstads IK och Modo Hockey, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2022-03-30, åläggs Herman Hansson, Kristianstads IK, följande straff för abuse of officials:

Avstängning från Kristianstads IK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Herman Hansson.

Anmälan: Spelet går runt i sarghörnet där Kristianstads spelare 77 får en tackling i samband med att han tar emot pucken. En annan spelare i Kristianstad blir upprörd över situationen och ger sig på Modos spelare. Grön 77 reser på sig efter tacklingen och ska också ge sig in i gruffet som uppstår. Han väljer att inte gå in i bråket utan sparkar i stället motståndarens klubba i riktning mot huvuddomaren. Kristianstad 77 åker sedan fram mot Huvuddomaren och skriker ut sin ilska mot huvuddomaren. Han ådöms ett mindre straff för Abuse. Han blir hänvisad till utvisningsbåset. I utvisningsbåset fortsätter han att skrika och slå i båset. Han ådöms därför 10 min Abuse från utvisningsbåset. I och med att det återstår mindre än 10 minuter kvar av perioden så ska han lämna banan, till omklädningsrummet. Han kliver ut från utvisningsbåset och där fortsätter han att skrika och göra gester mot domarna. På isen ådöms han därför Game Misconduct. Även efter att han har ådömts GM så fortsätter han att skrika och att göra gester. På vägen av banan fortsätter han att protestera genom att slå klubban i skyddsglaset.

Herman Hansson: Efter situationen där jag blir tacklad i ryggen och slår i hakan i plexiglaset vänder jag mig mot domaren för jag antar att han ska ta en utvisning på Modospelaren. Österberg står med händerna rakt ner och jag blir naturligtvis förbannad då det kunde gått illa och över att det inte blir utvisning. Jag frågar ”varför blåser du inte?” då ger han mig två minuter abuse direkt. Jag förstår ingenting och försöker skrika efter honom så vi kan prata om situationen, men Österberg bara åker därifrån. Vi har pratat om kommunikation mellan spelare/ledare/domare men i denna matchserie känns det inte som vi i Kristianstad har kunnat göra detta. Jag är så frustrerad över Österbergs beslut och sätt att agera när jag sätter mig i utvisningsbåset så jag slår med klubban för att få kontakt med honom och på något sätt få en förklaring på vad som händer. Den ena linjedomaren ber mig komma ut och åka till omklädningsrummet så ska han förklara för mig vad som gäller men jag får inget bra svar. Jag tror i detta läge att jag fått ett game missconduct och klappar därför händerna och gör tummen upp. Ska detta verkligen generera i en avstängning? Jag har fått mitt straff i att inte få fortsätta matchen. Jag har inte sagt något dumt till någon utav domarna och i stridens hetta blev det så här.

Disciplinnämnden: Disciplinnämnden finner att det är utrett att Herman Hansson verbalt och genom gester och slag med klubban mot skyddsglaset protesterat mot domarens beslut och att beteenden fortsatt under en längre tid även sedan han ådömts straff för förseelsen. Han har därmed gjort sig skyldig till en bestraffningsbar abuse of officials och ska ådömas avstängning i enlighet med beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.