Beslut: Thimo Nickl stängs av tre matcher

1 oktober 2021 14:20

Thimo Nickl i AIK stängs av tre matcher för en "crosschecking" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK - AIK, HockeyAllsvenskan, den 29 september 2021 åläggs Thimo Nickl, AIK, följande straff för crosschecking:

1 Avstängning fr.o.m. den 1 oktober 2021 t.o.m. 8 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 2 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Thimo Nickl samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Med cirka 30 sekunder kvar av första perioden hämtar AIK#78 Thimo Nickl upp pucken bakom eget mål och blir i samband med detta tacklad av Mora#33 Björkman. Björkman tappar i samband med tacklingen balansen och har ryggen mot Nickl. Björkman befinner sig i en försvarslös position när Nickl utdelar en kraftfull cross checking mot nacken/övre ryggen på Björkman. Förseelsen är skaderiskerande.

Thimo Nickl har uppgett följande. After I received the hit, the opponent fell to the ice and my whole intention was to gain some ice by pushing him down one time and gain that extra second. I’ve seen the video too and unfortunately my stick is high and hit him in the higher back and slide to his neck. There was no intention to injure anyone and I’m happy to see the opponent didn’t get hurt by standing up the second after. The whole situation was to win some ice and being able to jump and continue playing with him behind me, by pushing him down and win that extra second. My intentions are always to play hard, but within the rules. It was never in my intention to hurt anyone and I hope the opponent is okey.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Thimo Nickl gjort sig skyldig till crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Cross checking mot nacken på motspelaren
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.