Beslut: Sam Bitten stängs av två matcher

15 mars 2021 15:45

Södertäljes Sam Bitten stängs av två matcher för en "fighting" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Södertälje SK - Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan, den 12 mars 2021, åläggs Sam Bitten, Södertälje SK, följande straff för slagsmål:

1 Avstängning från Södertälje SK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 1 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 18:55 in i tredje perioden startar ett slagsmål mellan Södertäljes nummer 77 Sam Bitten och Kristianstads nummer 6 Carl Ernstig, spelarna delar ut ett flertal slag mot varandras huvud. Vår bedömning är att Sam är den pådrivande spelaren i slagsmålet varpå han även delar ut ett slag i huvudet på Carl när han är liggande. Detta innebär stor skaderisk för Carl.

Sam Bitten har genom Mikael Samuelsson uppgett han avstår från att yttra sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Sam Bitten gjort sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse enligt Fighting-regeln. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till Södertälje SK:s två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Sam Bitten är pådrivande i slagsmålet, som är intensivt med upprepade slag mot huvudet, varav ett när motspelaren är på väg ner mot isen.
– Stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47.