Kommentar om dagens publikbesked

8 oktober 2020 20:00

Kommentar från HockeyAllsvenskan och Svenska Ishockeyförbundet efter regeringens besked om senarelagt beslut om höjning av publikgränsen.


Regeringen meddelat det inte blir någon omedelbar publikhöjning från 50 personer, utan att beslutet om en höjning senareläggs.

– Dagens besked är för mig och de HockeyAllsvenska lagen en väldigt stor besvikelse. Det direkt resultatet är att vi får fortsätta att spela hockey utan publik och utan matchdagsintäkter för klubbarna vilket gör att det blir än tydligare att det kommer krävas betydligt mera statligt stöd. En miljard kronor är mycket pengar men delat på alla förbund under RF och givet det enorma intäktsbortfallet för elitidrotten så är det långt från tillräckligt för att säkerställa klubbarnas överlevnad, säger Gabriel Monidelle, tf VD HockeyAllsvenskan.

Svenska Ishockeyförbundet kommenterar dagens besked så här:

  • Dagens besked från regeringen är givetvis en stor besvikelse och skapar stor osäkerhet för våra föreningar. Vi alla hade hoppats på ett positivt steg i att ta in mer publik i våra arenor och ishallar redan den 15 oktober. Att nu ligga kvar på 50 personer innebär betydande ekonomiska utmaningar för våra föreningar, säger Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet, och fortsätter:

– Möjligheten att ta in mer publik är ytterst en överlevnadsfråga för våra elitklubbar som också bedriver en bred barn- och ungdomsverksamhet och fungerar som ”motorer” för ishockeyn i sina regioner. Det extra statliga stödet på 1 miljard kronor till idrotten för hösten kommer att ha stor betydelse, men i takt med att publik inte släpps in ökar behovet av ytterligare statligt stöd för den skada som uppstår.