Beslut: Peter Johansson får böter

22 februari 2022 17:15

Peter Johansson i Kristianstad får böter efter en "abuse of officials" i matchen mot HV71.


BESLUT

Efter match mellan Kristianstad IK och HV71, HockeyAllsvenskan, den 11 februari 2022 åläggs Peter Johansson, Kristianstad IK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär (abuse of officials):

Böter om 15 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Peter Johansson

Anmälan: Fredagen den 11 februari 2022 spelades en ishockeymatch mellan Kristianstad och HV71 i Kristianstads Ishall. I samband med ishockeymatchen skedde en incident som Kristianstads assisterande tränare, Peter Johansson, var inblandad i. Incidenten är av sådant slag som gör att anmälan om otillbörligt beteende (abuse of officials) upprättats och tillsänds Disciplinnämnden för prövning.

Till anmälan har bifogats ett yttrande från Roland Gille, domarcoach: Jag kommer ner i spelargången och möter en upprörd Peter Johansson. Han utrycker att han är oerhört missnöjd över Andre Hiljanens insatts idag och tycker att man måste få bort honom från HockeyAllsvenskan. Jag svarar att han iså fall får kontakta våran domarchef och framföra sina åsikter till svar får jag att ”det hjälper fan inte” Då säger Peter att ”om jag inte kommer åt honom inom hockeyn så ska jag lösa det på annat sätt” Då säger jag att detta du säger nu inte hör till hockeyn och går därifrån.

Peter Johansson har uppgett följande. Jag hade vad jag uppfattade ett bra samtal med Roland Gille efter matchen den 11/2. Jag påtalade 2 incidenter under matchen som vi tyckte vara solklara 5 min utvisningar. Detta höll delvis RG med om. Så att vi kan få en förklaring till våra spelare. Och det var inte Hiljanen specifikt vi diskuterade i det läget utan situationerna. Det kom in senare och det var RG som tog upp vår relation. Vår klubbchef var med i början av samtalet sedan kom M Gath o var med o lyssnade stora delar av samtalet och båda upplevde samtalet som lugnt. Jag har inte sagt det som R G påstår, verkligen inte. Det måste röra sig om ett kraftigt missförstånd från RG. Ingen av domarna hörde vårat samtal. Mår väldigt dåligt av denna händelse när man får saker till sig som verkligen inte har sagts.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. I bestraffningsärenden under RF:s regelverk ska som utgångspunkt, om inte särskilda omständigheter föreligger, tilltro fästas till de uppgifter som en matchfunktionär lämnat, som funnit anledning att anmäla en inträffad händelse till bestraffning. I förevarande fall finner nämnden att det inte finns anledning att ifrågasätta de detaljerade och utförliga uppgifter som framgår av anmälan. Det har inte heller framkommit några skäl till varför Roland Gille, som blivit uppsökt av Peter Johansson, falskeligen skulle tillvita Peter Johansson något han inte sagt. Roland Gille har också i närtid till händelsen anmält incidenten till säkerhetssamordnare på Svenska Ishockeyförbundet. Enligt nämnden är uppgifterna sådana att de kan ligga till grund nämndens bedömning. Vad Peter Johansson anfört föranleder ingen annan bedömning. Nämnden finner det utrett att Peter Johansson, som haft anledning anta att uttalanden skulle komma till domarens kännedom, gjort sig skyldig till ett otillbörligt uppträdande mot funktionär i form av allvarligt ifrågasättande av domarens matchledningsförmåga, men även hot om åtgärder utanför ishockey riktade mot domaren. Förseelsen är därför att bedöma som relativt allvarlig och bör föranleda en disciplinpåföljd i form av böter med det belopp som framgår av beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.