Beslut: Oliver Eklind stängs av sex matcher

13 mars 2020 15:20

Oliver Eklind, Karlskoga, stängs av sex matcher för en "checking to the head" i matchen mot Timrå.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Timrå IK och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, slutspelsserien, 2020-03-11, åläggs Oliver Eklind, BIK Karlskoga, följande straff för checking to the head:

Avstängning fr.o.m. den 12 mars 2020 t.o.m. 25 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 10 781 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 6 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Oliver Eklind.

Anmälan: I period 3 när klockan står på 41:19 sätter nr 73 i Karlskoga Oliver Eklind in en tackling på nr 33 i Timrå Albin Lundin. Tacklingen sker i en uppåtgående rörelse. 5 minuters utvisning utdöms på isen och rapporteras nu som match penalty för checking to the head alternativt charging,

Oliver Eklind: Jag ser att min back som följer med upp i anfallet tappar pucken. Då ändrar jag min riktning och ska hämta pucken. Samtidigt kommer Timrå spelaren i samma åkriktning som jag och båda har hög fart. Jag hinner inte flytta på mig åt något annat håll så jag är med på att vi kommer krocka. Så jag spänner min kropp för en lite kollision men Timrå-spelaren hinner aldrig se mig och kollar på pucken hela tiden. Det var aldrig meningen att tackla och definitivt inte att han att skada någon. Blev själv chockad över att han aldrig såg mig när vi åker rakt emot varandra men båda har hög fart det går snabbt där ute och man slappnar nog av när man leder med 7-2.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Oliver Eklind gjort sig skyldig till checking to the head. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara sex matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

Tacklingen utdelas med en sammanlagd hög kraft riktad mot huvudet.
Tacklingen hoppas in.
Tacklingen medför mycket hög skaderisk.
Återfall, se ärende nr D-SIF-009499 och D-SIF-010700 (se bilagor)

SITUATIONEN