Beslut: Axel Bergkvist stängs av fem matcher

6 november 2020 14:20

Karlskogas Axel Bergkvist stängs av fem matcher för en "checking to the head" i matchen mot Almtuna.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Almtuna IS och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 4 november 2020 åläggs Axel Bergkvist, BIK Karlskoga, följande straff för charging:

1 Avstängning fr.o.m. den 5 november 2020 t.o.m. den 18 november 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 613 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Axel Bergkvist samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Vid signalen för den andra perioden slut tacklar Axel Bergkvist en Almtuna spelare bakom målet. Tacklingen träffar motståndaren i huvudet som faller blödande till isen. Tacklingen utförs mot motståndaren som är i en utsatt position då han dels har en kort kamp med en annan motståndare i samma skeende och dessutom sker tacklingen efter signalen för periodslut. Tacklingen från Axel Bergkvist sker i en uppåtgående rörelse där kraften träffar motståndarens huvud. Om det inte anses klarlagt att tacklingen träffar huvudet så bör Axel Bergkvist bestraffas under rubriceringen Charging då tacklingen är vårdslöst utförd mot en spelare i en utsatt position där tacklingen dessutom sker efter periodslut.

Axel Bergkvist har uppgett följande. Min intention med tacklingen är att få stopp på min motspelare och förhindra honom att gå in "köksvägen" med pucken. Jag glider ner från min position framför mål utan någon direkt fart och sätter min högra axel i bröstet på Almtunaspelaren. Jag har ingen uppfattning om hur mycket tid det är kvar på klockan och försöker bara stoppa honom från att ta sig in på mål. Det är alltså inte fråga om en huvudtackling som det görs gällande i anmälan. Det är inte min mening att skada min motspelare och jag är också glad att se att han kunde fortsätta matchen. Jag hörde av mig till spelaren efter matchen för att be om ursäkt för en olycklig situation och kolla så att han mådde bra. Allt var lugnt med honom och han förstod att det inte var min intention att försöka skada honom på något sätt.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Axel Bergkvist gjort sig skyldig till en charging. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker mot en motspelare som är upptagen av en annan spelare och befinner sig i en sårbar position
– Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse
– Tacklingen är både vårdslös och respektlös
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.